Vi er tre voksne som jobber her: styrer og eier som er førskolelærer, en barne- og ungdomsarbeider, samt en assistent.  Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser langt fra bilvei og trafikk. Dette vil gi gode muligheter til å oppleve naturens ulikheter og finne den indre ro. Barnehagen har god plass til fysisk utfoldelse både ute og inne. 
 
Barnehagens overordnede pedagogiske mål er:
  • Å skape et miljø med trygghet, omsorg og gode relasjoner til hverandre. 
  • Å gi tid til mestring for å fremme læring og utvikling.
Vi ønsker at barn skal få være barn og leken skal stå i sentrum. Vi ønsker at barna skal få tid til å mestre ulike situasjoner og få kunnskap og erfaringer gjennom gode opplevelser. Humor og glede står sentralt på Fredbo, da det bidrar til god livskvalitet. Barnehagen har dyr som vi bruker aktivt i det pedagogiske arbeidet. Vi jobber med positiv grensesetting, da vi mener at positive holdninger skaper positive mennesker.