Fossen barnehage er en fireavdelings barnehage med barn fra 0–5 år. Barnehagen ble bygget som en to avdelings barnehage i 1980, og utvidet med to nye avdelinger i 2007. To avdelinger tar imot barn fra 0–3 år og to har barn fra 3–5 år. Til sammen gir barnehagen plass til ca. 64 barn og arbeid til om lag 20 ansatte.

Vi er opptatt av at barnehagetilbudet skal ha god kvalitet og at barna skal få en god barndom.

Hovedmålet vårt er at alle barn skal styrke sin identitet og utvikle et positivt selvbilde. For å nå dette målet er vi opptatt av å gi barna god omsorg, god sosial kompetanse, kunnskap og ferdigheter. Læring skjer gjennom lek og opplevelser. Vi jobber kontinuerlig med å skape gode leke- og læringsmiljøer for alle barn, utvikle et godt språkmiljø, og bygge vennskap.

Vi arbeider bl. annet etter en metodikk som kalles «Grønne tanker- glade barn». Dette brukes for å hjelpe barn til å utvikle gode holdninger til seg selv og andre, og er til hjelp for lære å ta lure valg når følelsene og tankene skaper vansker.
Barna deles ofte i smågrupper for å skape ro og nære relasjoner til de voksne. Vi har kreative, engasjerte og trygge voksne som tar vare på hvert enkelt barn.

Fossen barnehage har skogen som nærmeste nabo. Her er lysløype, turstier og variert natur som gir barna mange gode opplevelser både sommer og vinter. Vi er mye ute på turer i skog og mark, og gleder oss over alt det morsomme vi kan finne på ute i naturen. Ofte går vi til gapahuken eller lavvoen og lager mat.

Hos oss opplever barna engelsk språk fra de begynner i barnehage. De får erfaring med digitale verktøy, antall, rom og form, sang musikk og drama.

En musikkpedagog fra kulturskolen er hos oss en gang pr. uke og gir undervisning i musikk og dans.

Fossen barnehage har siden høsten 2012 vært partnerbarnehage med Høgskolen i Innlandet Campus Hamar. Dette innebærer at vi deler av året har barnehagelærerstudenter på avdeling.

Personalet er sertifisert i De Utrolige Årene.