Om barnehagen

Vi er opptatt av at barnehagetilbudet skal ha god kvalitet og at barna skal få en god barndom.

Hovedmålet vårt er at alle barn skal styrke sin identitet og utvikle et positivt selvbilde. For å nå dette målet vil vi gi barna god omsorg, god sosial kompetanse, kunnskap og ferdigheter. Læring skjer gjennom lek og opplevelser. Vi jobber kontinuerlig med å skape gode leke- og læringsmiljøer for alle barn, utvikle et godt språkmiljø og bygge vennskap.

Barna deles ofte i smågrupper for å skape ro og nære relasjoner til de voksne. Vi har kreative, engasjerte og trygge voksne som tar vare på hvert enkelt barn.

Fossen barnehage har skogen som nærmeste nabo. Her er lysløype, turstier og variert natur som gir barna mange gode opplevelser både sommer og vinter. Vi er mye ute på turer i skog og mark, og gleder oss over alt det morsomme vi kan finne på ute i naturen. Ofte går vi til gapahuken eller lavvoen og lager mat.

Åpningstider

Fossen barnehage er åpen mandag - fredag i tidsrommet 07.00 - 16.30.

Planleggingsdager og ferieavvikling

Planleggingsdager:

02.02.2024

12.04.2024

10.05.2024

Vi holder feriestengt på sommeren i uke 28 og 29.

I tillegg er det stengt 24 desember, 31 desember og onsdag før påske.
 

 

Avdelinger

Minstemann
Telefon: 400 21 720

Lykkeliten
Telefon: 400 22 129

Småtroll
Telefon: 400 21 609

Fossekallen
Telefon: 400 20 564