Tunet barnehage prioriterer blant annet å ha god omsorg, nærhet til barna, bra voksentetthet og at foreldre skal se at barna deres trives og er trygge. Godt fornøyde foreldre og barn er vårt mål.

Barnehagen er nederst i Skoleveien i Brumunddal. En sentral og praktisk god beliggenhet, for foreldre som skal bringe og hente barna sine (spesielt for alle som bor på nordsiden av Brumunda-elva). Sentralt og bra også for oss når vi skal på turer. Vi bruker nærområdet ofte, til for eksempel turer på vei og i skog og mark, den kommunale kulturskolen for dans, musikk, maling/forming etc, til biblioteket for barnetime, og idrettsanlegget Sveum for fotball og annen lek/bevegelse. 
 
Språkutvikling, musikk og dans/bevegelse er vektlagt i vår barnehage, foruten mye annet som vi driver med. For de eldste barna er mai en ekstra spennende tid, da de får lov til boltre seg som rosaruss. Godt synlige i barnehagetoget på nasjonaldagen!
 
Kontakt styrer i barnehagen, Joumana Sunde, tlf. 62 35 65 22, for mer opplysninger, eventuelt for å avtale et besøk hos oss. Mer info om tema/satsningsområder, aktiviteter, dagsrytme, vedtekter, priser, åpningstider etc. kan leses i vår årsplan, som ligger ute på vår hjemmeside.