Vi legger vekt på å skape et godt og trygt oppvekstmiljø for deres barn og har ”folkeskikk” og sosialt samspill, som hovedfokus. Vi har ellers stort fokus på språkopplæring, tall og mengde, engelsk og forming. Med barnegrupper på cirka ti barn fordelt på tre voksne har vi meget gode forutsetninger for å kunne følge opp deres barn på en god måte.

Vi du vite mer ta kontakt med barnehagen på 413 48 131.
 
Kom gjerne innom!