Om barnehagen

Fagernes barnehage er en kommunal toavdelings barnehage med en småbarnsavdeling 0 - 3 år, og en storbarn 3 - 6 år. Barnehagen ligger i rolige og naturskjønne omgivelser med muligheter for varierte lekopplevelser.

Barnehagen ble bygget i 2012, og har ca 32 plasser og 10 fast ansatte. Barnehagen fremstår som moderne med universell utfoming inne og ute. Videre har barnehagen tilgang til gymsal, egen ballbinge, og skogen som nærmeste nabo.

Barnehagens satsningsområder er å skape en inkluderende barnehagehverdag der alle barn kjenner på tryghet, tilhørighet, gode relasjoner og muligheter for medvirkning. Vi har fokus på det helhetlige læringsmiljøet, der språkutvikling, sosial kompetanse, identitetsutvikling og fellesskap sammen bygger et støttende lek og lærinsmiljø der barn opplever mestring, glede, og utordringer tilpasset egne forutsetninger.

Åpningstider

Fagernes barnehage er åpen i tidsrommet 07.00-16.30 mandag til fredag.

Planleggingsdager og ferieavvikling

Planleggingsdager:

02.02.2024

12.04.2024

10.05.2024

Vi holder feriestengt på sommeren i uke 28 og 29.

I tillegg er det stengt 24 desember, 31 desember og onsdag før påske.

Vi har også fem planleggingsdager hvert barnehageår. Da er barnehagen stengt.

Avdelinger

Kanutten
Telefon: 915 28 144

Krekling
Telefon: 915 28 144