Fagernes barnehage er en kommunal toavdelings barnehage med en småbarnsavdeling 0 - 3 år, og en storbarn 3 - 6 år. Barnehagen ligger i rolige og naturskjønne omgivelser med muligheter for varierte lekopplevelser.

Barnehagen ble bygget i 2012, og har ca 32 plasser og 10 fast ansatte. Barnehagen fremstår som moderne med universell utfoming inne og ute. Videre har barnehagen tilgang til gymsal, egen ballbinge, og skogen som nærmeste nabo.

Barnehagens satsningsområder er å skape en inkluderende barnehagehverdag der alle barn kjenner på tryghet, tilhørighet, gode relasjoner og muligheter for medvirkning. Vi har fokus på det helhetlige læringsmiljøet, der språkutvikling, sosial kompetanse, identitetsutvikling og fellesskap sammen bygger et støttende lek og lærinsmiljø der barn opplever mestring, glede, og utordringer tilpasset egne forutsetninger.