Vi har blant annet fokus på naturopplevelser, relasjonsarbeid, trygg tilknytning, engelsk, matematikk. Barnehagen har lang tradisjon på dans, drama og musikk.

For barna som går siste året i barnehagen har vi tilbud om vanntilvenning i Mjøsbadet.

Barnehagen har personale med faglig kompetanse, engasjement, humor og glede, som møter barnet med kjærlighet og konsekventhet. Samarbeid mellom foreldre og personalet er preget av gjensidighet, respekt og trygghet.

Vår visjon: Samvær i undring og glede, barn og voksne leker og lærer!

Hempa og Vesleparken er to barnehager i samme enhet med felles ledelse. Vi har et tett samarbeid.