Vi har blant annet fokus på naturopplevelser, relasjonsarbeid, trygg tilknytning, engelsk, matematikk. Barnehagen har lang tradisjon på dans, drama og musikk.

Høsten 2020 startet vi opp med svømmeopplæring på Mjøsbadet, for barna som går siste året i barnehagen, det blir oppstart med svømming i Oktober 2023.

Barnehagen har personale med faglig kompetanse, engasjement, humor og glede, som møter barnet med kjærlighet og konsekventhet. Samarbeid mellom foreldre og personalet er preget av gjensidighet, respekt og trygghet.

Vår visjon: Samvær i undring og glede, barn og voksne leker og lærer!