Om barnehagen

Barnehagen startet opp i desember 1995, og har i dag 55 barn og 16 ansatte. Barnehagen har romslige og trivelig lokaler, i tillegg til ca. 3 mål tomt som uteareal. Barnehagens bygningsmasse har de siste årene blitt betydelig pusset opp, og uteområdet er også nylig blitt oppgradert.

Barnehagen drives som en andelsbarnehage der foreldrene kjøper andeler og blir andelshavere og eiere av barnehagen. En andel i barnehagen er på kr. 5 000,- pr. barn, og denne tilbakebetales når barnet ikke lenger benytter seg av barnehageplassen. 

Stavsberg barnehage har en positiv og stabil personalgruppe som jobber for at barn og foreldre skal oppleve et varmt, trygt og inkluderende miljø. Barnehagen ønsker å gi barna gode hverdagsopplevelser med søkelys på de små, gylne og magiske øyeblikk som hverdagen byr på.

Avdelinger

Barnehagen er en privat andels-barnehage med 3 avdelinger. Avdelingene våre er:

  • Lillebjørn 0-2 år
  • Bjørnehiet 2-4 år
  • Storebjørn 4-6 år

Barnehagens visjon

Barnehagens visjon er DEN GODE BARNDOM. Stavsberg barnehage skal være den beste barnehagen å være barn i, den beste barnehagen å være forelder i, og den beste barnehagen å være ansatt i. Vi skal vise omsorg gjennom forståelse og tilstedeværelse, og anerkjenne hverandre med aksept og raushet. Vi skal bidra til at barna opplever vennskap, samspill og utfoldelse i lek og på denne måten legge til rette for DEN GODE BARNDOM.