Stavsberg barnehage er en privat treavdelings barnehage for aldersgruppen 0-2 år og 2-6 år. Barnehagen ligger på Stavsberg i Furnes med gangavstand til gode naturområder rett utenfor barnehagen. Barnehagen startet opp i desember 1995, og har i dag 50 barn og 13 ansatte. Barnehagens bygningsmasse har de to siste årene blitt betydelig pusset opp, og uteområdet er også nylig blitt oppgradert.

Vi som jobber i Stavsberg barnehage ønsker å gi barna gode hverdagsopplevelser med fokus på de små, gyldne og magiske øyeblikk som hverdagen byr på.  Det handler om å gripe fatt i det en ser, opplever og sanser i det daglige samspillet med barna. Vi krydrer også hverdagen med engelske ord og sanger. Vårt mål er at barna skal oppleve en barnehagedag preget av vennskap, trygghet, omsorg og lek – der læring, humor og glede står sentralt.