Barnehagen er en del av enheten Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage som ligger i nordre del av Ringsaker kommune. Barnehagene har en felles plattform med målsettinger, grunnsyn og verdisyn. 

Lismarka barnehage ligger i et flott område med spennende kulturlandskap og mange muligheter for aktiviteter. Friluftsliv, eventyr og barns språkutvikling er satsningsområdene til barnehagen. Turmulighetene er mange. Skogen, lysløype, akebakker og gårder har vi som nærmeste nabo. Dette er populære turmål.  Med Lismarka skole som nærmeste nabo har vi etablert et tett samarbeid med, og vi benytter oss av skolens uteområde og gymsal.

Velkommen til Lismarka barnehage!