Barnehagen består av to bygg, som er lyst og trivelig innredet. I bygg A har vi 6 avdelinger, et stort felles kjøkken i hjertet av barnehagen, samt flere felles grupperom. I bygg B har vi 3 avdelinger. For tiden har vi fem små og fire storbarns avdelinger. Ute har vi et spennende lekeområde tilrettelagt for både de yngste og de eldste barna, og vår egen "Hundremeterskog" som innbyr til utforsking og lek.

Nes barnehage har en flott beliggenhet, med barne og ungdomsskole, idrettshall, skogen og lysløypa som nærmeste nabo. Vi har 2 lavvoer, en inne på lekeområdet vårt, og en oppi skogen.

Åpningstid: 06.45 til 16.45

Vår visjon: Alle barn skal gjennom lek og læring oppleve mestringsglede, utfordringer og anerkjennende voksne.