Vi har en småbarns avdeling for barn i alderen 0-3 år og en stor avdeling for barn i alderen 3-6 år. Barnehagen har et flott utemiljø og gangavstand til bla. nærskolen, skogen og barnehagens gapahuk. 

 
Barnehagen har et inspirerende miljø som motiverer for ulike erfaringer, basert på barnas egne interesser og eget ståsted. Vi er et barnehagemiljø som gir muligheter for prøving, feiling og mestring. 
 
Vi ønsker at humor og glede skal prege hverdagen for ansatte, barn og foreldre. Å gi rom for det uventede og det rare er viktig! Vi ser at krumspring som bryter opp mønster i hverdagen skaper minner og felles opplevelser. Dette skaper gylne øyeblikk. 
 
Våre satsningsområder er fysisk fostring, språk/antall rom og form.