Barnehagen har en stor lekeplass med gode muligheter for lek og aktivitet. Vi har grillhytte og bålplass som vi bruker året rundt. 

Vesleparken barnehage har 9 ansatte og to avdelinger i hvert sitt hus, Eventyrhuset og Bjørnehiet. Barnehagen har 30 plasser. Bjørnehiet er en småbarnsavdeling med plass til barn fra 0-3 år. Eventyrhuset har plass til barn fra 3-6 år.

Vår åpningstid er fra kl. 06.45 – 16.30.

Vår visjon: Samvær i undring og glede; barn og voksne leker og lærer!

Hempa og Vesleparken er to barnehager i samme enhet med felles ledelse. Vi har et tett samarbeid.

 

Siden er under oppdatering.