Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor!

Barnehagen åpnet i januar 2011 og er et privateid aksjeselskap. Vi holder til ca. to kilometer fra Tingnes i retning Duengerhøgda. Vi er en liten barnehage godkjent for inntil 36 barn, avhengig av alderssammensetningen. Edderkoppen har barn fra 0-3 år og Spurvelurven har barn fra 3-6 år. Personalet, ca. 8 årsverk, ønsker å få et nært forhold til hvert enkelt barn og skape et barnehagemiljø hvor alle kjenner alle.

Barnehagen ligger i et jordbruksområde og det er derfor naturlig å følge med i livet på gården året rundt. Bonden på Hoelstad gård har gitt oss lov til å komme på jevnlige fjøsbesøk hos kuene sine. Vi bruker naturen i nærmiljøet aktivt. Om vinteren ligger det oppkjørte skiløyper ved gjerdet vårt. Vinterstid får også barna som har fylt tre år tilbud om å delta på vanntilvenning ved Grande rehabiliteringssenter. Personalet vil ha godkjent livredningskurs.

Barnehagen har egen hjemmeside