Nordheim friluftsbarnehage er en foreldreeid andelsbarnehage med barn i alderen ett til seks år. Vi er godkjent for 30 plasser. Barnehagen på Ring holder til i lokalene til forsamlingslokalet Nordvang. Her har vi fine, lyse og store rom som vi benytter til lek, læring og moro. 

Uteområdet er variert med husker, lekestue, blomstereng, bjørkeskog og blåbærtuer. Vi er mye ute på turer og har i gangavstand både en gapahuk og lavvo. Gjennom hele året bruker vi naturen aktivt. Den gir utfordring til alle barn på alle utviklingsnivå. Om vinteren starter skiløypa rett utenfor barnehagen, noe som gjør at vi har mange flinke skiløpere.

Vi har som mål at barna når de slutter i barnehagen skal ha kjennskap til:
  • Tresortene gran, furu, bjørk og rogn
  • Bærsortene blåbær, tyttebær, bringebær og nype
  • Fuglene kjøttmeis, dompap og skjære
  • Dyrene mus, ekorn, hare, rev og elg
  • Tenne bål
  • Spikke med kniv