Buttekvern barnehage ligger i rolige, naturskjønne omgivelser med lite trafikk og har gangavstand til Brumunddal sentrum med byens fasiliteter, samt kort avstand til skogen. Barnehagen har egen grillhytte og gapahuk, samt bærbusker, fruktrær og grønnsakshage. Vi har et uteområde som innbyr til variert lek og motorisk utfoldelse.

Buttekvern barnehage er individ- og smågruppeorientert. Det vil si at vi har fokus på å dele gruppa i flere smågrupper gjennom hele barnehagehverdagen, slik at hvert barn blir sett og møtt som den de er. Vi legger vekt på trygghet, språklig og sosial kompetanse, med fokus på gode og inspirerende lekemiljøer samt tid og rom for lek.

Vårt satsingsområde og hovedmål er sosial kompetanse. Dette handler om hvordan barna mestrer samspill med andre, både barn og voksne. Gjennom en positiv og anerkjennende holdning ønsker vi at barna utvikler et positivt selvbilde og får tro på at hver og en av oss er spesiell og viktig.

Buttekvern og Fredheimvegen barnehage er to barnehager i samme enhet med felles ledelse. Barnehagene har et tett og nært samarbeid.