Barnehagen holder til i midt i Moelv sentrum med stort og fint uteområde. Vi har vår egen Kremmerhusetskog med grillhytte. Moskogen og Mjøsa ligger en liten gåtur unna.Barnehagen har 16 ansatte fordelt på tre avdelinger. Det er ansatte som er opptatt av at alle barn skal ha trygge barnehagedager med lek, mestring, læring og glede. «Trygghet og utfordringer hånd i hånd».

Kremmerhuset barnehage skal til enhver tid være anerkjennende og ta utgangspunkt i barnas utvikling. Alle barn skal oppleve nærhet og bli sett. Barnehagen jobber til enhver tid med sosial kompetanse.
 
Satsningsområde; Tidlig innsats og inkludering gjennom barns språkutvikling – med fokus på mangfold.