Vi i Øverkvern FUS barnehage er glade i å være ute. Alle avdelingene har en fast turdag i uka og de store avdelingene har også en fast utedag i uka hvor de starter dagen i grillhyttene.
 
Øverkvern FUS barnehage har et stort mangfold i barne- og personalgruppa. Hos oss skal alle føle seg inkludert og oppleve at de har en viktig plass i vårt fellesskap. Hos oss møter barna et personale som er opptatt av å gi barna trygge og gode barnehagedager fylt med varierte aktiviteter og opplevelser.
 
I Øverkvern FUS barnehage er mottoet «barnet først». Vi skal fremme barnets gode egenskaper og se hvert enkelt individ. I Øverkvern FUS skal alle barna ha like forutsetninger og muligheter.
 
Barnet først er også navet på FUS kjedens kompetanseutvikling som består av: Egenledelse i lek og læring, CLASS og TIK. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet og tett foreldresamarbeid, danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forbedre vår praksis. Barnehagen har en egne CLASS og TIK sertifiserte ressurspersoner.