Barnehagen har et nærmiljø som innbyr til turer og lek i skog og mark. Sommer og vinter er vi på mange fine turer i nærmiljøet, på gårder i bygda og på skolen. På vinterstid har vi blant annet egen skiløype/akebakke som ligger helt inntil barnehagen. Vi bruker nærmiljøet aktivt og fremmer fysisk aktivitet og utelek. Vi er opptatt av leken som god læringsarena og har fokus på å fremme vennskap og sosialt samspill. 

Vi har fokus på barns medvirkning og ser det enkelte barn. 

Vi har et stort fokus på et sunt kosthold og det å lære barna gode matvaner. Vi har eget storkjøkken med ansatt kokk. Kokken er også med på turer og lager mat på tur. 

Vår visjon er: «Undring, lek og læring».