Veldre barnehage er en privat fireavdelings barnehage som ligger i Byflaten i Veldre. Vi har en småbarnsavdeling for barn fra 0-2 år, to avdelinger med barn fra 2-4 år og en avdeling med 4 og 5 åringer. Vi har ca. 80 barn og 25 ansatte.

Barnehagen har et nærmiljø som innbyr til turer og lek i skog og mark. På vinterstid har vi egen skiløype/akebakke som ligger helt inntil barnehagen. Vi har det siste året hatt fokus på utelekeplassen vår og fornyet den med blant annet asfaltert sykkelsti, grillbu og nye lekeapparater. Når det gjelder vår pedagogiske plattform har vi Reggio Emilie-filosofien som en grunnleggende tankegang. Vi spiller på barnas initiativ og har dermed et mangfoldig innhold. Vi har et stort fokus på et sunt kosthold og det å lære barna gode matvaner og har eget storkjøkken med ansatt kokk.

Vår visjon er: «Undring, lek og læring». 
 
Vi legger vekt på et stimulerende og variert læringsmiljø. Satsningsområder for barnehageåret 2011-2012 er antall, rom og form, engelsk og fysisk aktivitet.