Moelv barnehage er en fireavdelings barnehage med to avdelinger for barn 0-3 år og to avdelinger for barn 3-6 år. Barnehagen ligger ikke langt fra sentrum av Moelv med gangavstand til flotte og inspirerende naturområder.

Sommeren 2022 flyttet barnehagen inn i midlertidige lokaler i Mjøsvegen 2, rett ved siden av Moelv barneskole. Dette er i byggeperioden til nye Moelv sykehjem som er vår nærmeste nabo. I Mjøsvegen er en bygning gjort om til to avdelinger for de største barna og en ny paviljong er satt opp til de to småbarnsavdelingene våre. 

Barnehagen har fått en ny og fint opparbeidet utelekeplass samt lett tilgang til uteområdet på Moelv skole, Moskogen og idrettsparken.

For oss i Moelv barnehage er det viktig at alle barna trives og opplever å være betydningsfulle i et trygt og inkluderende fellesskap. For små barn kommer trygghet foran alt annet og er en forutsetning for at barnet skal utvikle seg på en sunn og god måte. 

Hovedmålet vårt er at alle barn skal styrke sin identitet og utvikle et positivt selvbilde. For å nå dette målet er vi opptatt av å gi barna god omsorg, god sosial kompetanse, kunnskap og ferdigheter. Læring skjer gjennom lek og opplevelser. Vi jobber kontinuerlig med å skape gode leke- og læringsmiljøer for alle barn, utvikle et godt språkmiljø og bygge vennskap. 

Vi legger stor vekt på barnas lek og rett til medbestemmelse over egen hverdag. Barn lærer best gjennom lek og det de selv er interesserte i og opptatte av i øyeblikket. Derfor tar vi mye utgangspunkt i barnas interesser når vi planlegger dagene og aktivitetene våre. 

Vi har kreative, engasjerte og trygge voksne som tar vare på hvert enkelt barn og vi deler ofte i smågrupper for å skape ro og nære relasjoner. 

Du finner mer om dette i årsplanen vår.