Om barnehagen

Moelv barnehage er en fireavdelings barnehage med to avdelinger for barn 0-3 år og to avdelinger for barn 3-6 år. Barnehagen ligger ikke langt fra sentrum av Moelv med gangavstand til flotte naturområder.

Sommeren 2022 flyttet barnehagen inn i nye lokaler i Mjøsvegen 2, rett ved siden av Moelv barneskole. Barnehagen har fått en ny og fint opparbeidet utelekeplass samt lett tilgang til uteområdet på Moelv skole, Moskogen og idrettsparken.

For oss i Moelv barnehage er det viktig at alle barna trives og opplever å være betydningsfulle i et trygt og inkluderende fellesskap. For små barn kommer trygghet foran alt annet og er en forutsetning for at barnet skal utvikle seg på en sunn og god måte. 

Hovedmålet vårt er at alle barn skal styrke sin identitet og utvikle et positivt selvbilde. For å nå dette målet er vi opptatt av å gi barna god omsorg, god sosial kompetanse, kunnskap og ferdigheter. Læring skjer gjennom lek og opplevelser. Vi jobber kontinuerlig med å skape gode leke- og læringsmiljøer for alle barn, utvikle et godt språkmiljø og bygge vennskap. 

Vi legger stor vekt på barnas lek og rett til medbestemmelse over egen hverdag. Barn lærer best gjennom lek og det de selv er interesserte i og opptatte av i øyeblikket. Derfor tar vi mye utgangspunkt i barnas interesser når vi planlegger dagene og aktivitetene våre. 

Vi har kreative, engasjerte og trygge voksne som tar vare på hvert enkelt barn og vi deler ofte i smågrupper for å skape ro og nære relasjoner. 

Du finner mer om dette i årsplanen vår. 

Åpningstider

Moelv barnehage har åpent mandag - fredag kl. 07.00 - 16.30.

Planleggingsdager og ferieavvikling

Planleggingsdager: 

  • 02.02.2024
  • 12.04.2024
  • 10.05.2024

Vi holder feriestengt på sommeren i uke 28 og 29.

I tillegg er det stengt 24 desember, 31 desember og onsdag før påske.
 

 

 

Avdelinger

Brumlemann
Telefon: 907 36 424

Nøtteliten
Telefon: 469 01 004

Steinrøysa
Telefon: 468 90 587

Tiriltoppen
Telefon: 458 70 104