I Moelv barnehage har vi to avdelinger for barn i alderen 3-6 år, Fururabben og Kløverstua, og to småbarnsavdelinger med barn i alderen 0-3 år, Nøtteliten og Skaugum. Vi holder til sentrum av Moelv, rett bak brannstasjonen. Vi er fordelt på tre hus, og har et flott uteområde å boltre oss på.

Det er kort vei til buss og tog fra oss, så det er lett å komme seg hit.

I Moelv barnehage er det viktigste at alle barna har en trygg tilknytning til voksne, og dette jobber vi mye og målrettet for å få til.

For små barn kommer trygghet foran alt annet, og er en forutsetning for at barnet skal utvikle seg på en sunn og god måte.

Vi legger også stor vekt på barnas lek, og rett til medbestemmelse over egen hverdag.

Barn lærer best gjennom lek, og det som de selv er interesserte i og opptatte av i øyeblikket. Derfor tar vi mye utgangspunkt i barnas interesser når vi planlegger dagene og aktivitetene våre.

Du finner mer om dette i årsplanen vår.