Å skape god selvfølelse - spre selvtillit:
Vi tror at det å ha tro på seg selv og en sterk identitet, gjør elevenes møte med utfordrende læringsoppgaver lettere. Trygghet er avgjørende. Barn uten trygghet, vil ha problemer med å lære. Barnet må føle tilhørighet og ha et nettverk av venner og familie rundt seg. Alle må dessuten føle at de har evnen til å lykkes!

God dialog i alle ledd:
Det skal være lett å ta kontakt med rektor og skolens øvrige personalet. Dialog gjennom dialogmøter: Elev - foresatte - kontaktlærer/daglig leder i SFO - rektor. Dialogen skal være et verktøy i arbeidet med å løse problemstillinger knyttet til videreutvikling av eksisterende systemer.

Klasseledelse:
- Alle voksne er tydelige. Den voksne har ansvar for relasjonsbygging i alle ledd.
- Det skal være god struktur på timene.  Timene skal ha mål som evalueres med elevene.
- Skolen har nulltoleranse for mobbing.

Kultur for læring:
Kirkenær skole deltar i prosjektet i Hedmark «Kultur for læring». Målet er at de faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.Lærernes, skolelederes kompetanse skal økes. Skoleåret 2018-19 har vi spesielt fokus på motivasjon.

Digital læring:
Den digitale verden er barnas framtid og den må vi ta på alvor. Bruk av nettbrett i undervisningen er et virkemiddel for å øke elevenes læringsutbytte

Nye fagplaner:
De ansatte skal være godt forberedt på å ta i bruk nye fagplaner som kommer i 2020.

 

Samarbeidspartnere:

Tannhelsetjenesten
Skoletannlegen holder til på Brumunddal tannklinikk i Nygata 22 i Brumunddal.
Elevene får skriftlig melding om timene fra tannklinikken.Telefonnummeret til Brumunddal tannklinikk er 62 35 19 30 og de har kontortid fra kl 07.45 – 15.15

Skolehelsetjenesten
Helsesøster Elvira Hansen har ansvaret for skolehelsetjenesten ved Kirkenær skole.Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsestasjonsvirksomheten. I tillegg til vaksinasjonsarbeidet  målet å komme i kontakt med barn og familier som har behov for ekstra hjelp og støtte så tidlig som mulig. Alle rutinemessige kontroller og vaksinasjoner foregår på helsestasjonen ved helsesøster.
Helsesøster vil skoleåret 2018/2019 være tilstede på skolen hver torsdag og onsdag kl. 08.30 – 11.30

Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT)
PPT i Ringsaker holder til i Mausetvegen 10 i Brumunddal, samme byget som Brumunddal helsestasjon. I PP-tjenesten jobber spesialpedagoger, pedagogisk-psykologiske. Skolens kontaktperson i PP-tjenesten er Line Glestad og Ida Kolltveit. Foreldre kan ta direkte kontakt med PP-tjenesten.