Innspill til enkeltsaker som skal til politisk behandling må sendes skriftlig til ordfører/rådmann. Innspillene må sendes skriftlig fordi de skal kopieres og legges ved saken slik at alle får tilgang til samme informasjon i forkant av den politiske behandlingen.

Innbyggerinitiativ innebærer at kommunens innbyggere har rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Initiativet må gjelde områder der kommunen kan engasjere seg eller har beslutningsmyndighet. Formålet med innbyggerinitiativ er at innbyggerne i en kommune eller et fylke skal ha mulighet til å sette nye saker på den politiske dagsorden. 

Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet en veileder om innbyggerinitiativ. Den kan du lese mer om på regjeringen.no.

På  minsak.no kan du fremme innbyggerinitiativ elektronisk.