Personell til hjemmetjenesten - søknadsfrist 3. april 2020

Avdelingene for hjemmetjenester Ringsaker har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen. Hjemmetjenesten i Ringsaker har 6 avdelinger med baser fordelt på Nes, Moelv og Brumunddal, samt egen avdeling for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Nå søker vi personell i 50-100% stilling

  • Sykepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Sykepleierstudenter
  • Assistenter

Les mer og søk