Sommerjobber i helse- og omsorg!

Helse og omsorgstjenesten har i 2019 gjennomgått en organisasjonstilpasning og er inndelt etter hva slags tjeneste som tilbys Ringsakers befolkning. Felles for alle enhetene er fokus på å gi brukerne tjenester av høy kvalitet og tilrettelegge for helhetlig omsorg i alle livsfaser. For å nå målsettingen enhetene har satt seg, er våre ansatte en viktig ressurs for å lykkes.

Vi søker etter sykepleiere/vernepleiere/helsefagarbeidere og assistenter, samt studenter innen helsefag til å søke sommerjobb i Ringsaker kommune i 2020. Arbeidsoppgavene er i hovedsak pasientrettet arbeid i hjemmetjeneste, i bofelleskap for mennesker med utviklingshemming, i institusjon, i demensomsorg og miljøarbeid innen psykisk helse og rustjenester.

Vi ønsker at du har gode samarbeidsevner og godt humør. Du er lojal, punktlig og pliktoppfyllende. Viser respekt og har gode holdninger. For utfyllende informasjon om tjenestestedene- klikk deg inn på annonsene.


Hjemmebaserte tjenester
Avdeling for hjemmetjenester Ringsaker har ansvar for å yte hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester og dagtilbud til innbyggerne i kommunen, samt brukerstyrt personlig assistanse-ordning (BPA). Hjemmetjenesten i Brumunddal har base på Kommunalmedisinsk senter (Tømmerli), hjemmetjenesten på Nes har base på Nes sykehjem og hjemmetjenesten i Moelv har base på Ringsaker sykehjem. Søknadsfrist 8. mars.

Se stillingene fra enhet for hjemmetjenester Ringsaker

 

Brukerstyrt personlig assistent
Enhet for hjemmetjenester Ringsaker søker brukerstyrt personlig assistent.
Søknadsfrist 12. mars.

Les mer og søk på stillingen som brukerstyrt personlig assistent

Sommerjobb i teknisk drift: Vannverk/renseanlegg og veg/ledning

Teknisk drift i Ringsaker kommune søker ferievikarer til vannverkene- og renseanleggene i Brumunddal og Moelv i tidsrommet 20. juni til 15. august. Det er også utlyst ferievikarer til avdelingen for veg og ledning i perioden 1. juni – 20. august.

Søknadsfrist: 29. mars.

Les mer om sommerjobbene i teknisk drift