Å være ansatt i Ringsaker kommune

Ringsaker kommune har over 35.600 innbyggere og er den klart største kommunen i Innlandet. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for gode opplevelser. Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling. Vi har spennende samarbeid på tvers av faggrupper, noe som skaper et utviklende arbeidsmiljø. Våre verdier er tuftet på respekt og anerkjennelse, engasjement og løsningsfokus, humor og arbeidsglede.

Vi tilbyr sommerjobber i mange enheter, og har behov for deg som arbeidstaker. Sommerjobb i Ringsaker kommune vil deg et godt innblikk i en kommunes mangfoldige arbeidsoppgaver.

Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Men hva gjør en kommune egentlig? Se filmen «Kommunens oppgaver på 2 minutter» 

Helse og omsorg

Er du på jakt etter en variert og innholdsrik sommerjobb? Liker du å ta initiativ og er interessert i andre mennesker? Da har vi jobben for deg!

Vi trenger deg som har glimt i øyet og smilet på plass, er engasjert og tar utfordringer. Helse og omsorg trenger deg som kan bidra til omsorg for pasienter i sommer.
Arbeidet består blant annet av å gi praktisk bistand til daglige gjøremål, skape trygghet og mestring for mennesker med ulike behov.

Vi jobber turnus så du må trives med å jobbe dagvakter, kveldsvakter, annenhver helg og eventuelt natt. Det gis lønnstillegg ved arbeid lørdag og søndag, samt kvelds- og nattillegg ved turnusarbeid.

Institusjonstjenester (sykehjem)

Hjemmetjenester 

Tilrettelagte tjenester (bofellesskap)

Kommunalmedisinsk senter (KMS)

Teknisk drift

Teknisk drift har ansvar for de tradisjonelle viktige tekniske samfunnsoppgaver som vannforsyning, avløpsanlegg, kommunale veger, parker og grøntanlegg. Teknisk drift er også en sentral aktør i forhold til by-, tettsteds-, tomte- og næringsutvikling. 

Avdelingen for vannverk-renseanlegg har forvalter i dag 6 renseanlegg og 5 vannverk, i tillegg til 140 bygg/nettstasjoner forbundet med ledningsnettet. Avdelingens hovedoppgaver er å levere sikkert, godt og nok drikkevann samt å transportere og rense avløpsvann fra kommunens innbyggere og virksomheter. Avdelingen for veg/ledning har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veger, vann -og avløpsnett.

Teknisk drift

Kultur

Kultur har ansvar for forvaltning og utvikling av områdene kultur, frivillighet, folkehelse, idrett og friluftsliv i tillegg til drift og utvikling av Prøysenhuset, to svømmehaller, fem kommunale idrettshaller, tre kulturbygg og tre fritidsklubber. Kultur har også særskilt ansvar for aktivt å bidra til arrangementer og aktiviteter i de to byene herunder Mjøsparken. 

Kultur