Mange 6-åringer har sine siste dager i barnehagen i disse dager, og snart står første skoledag for tur. Barna fra Hempa skal bare flytte et lite steinkast fra barnehagen, likevel er sommerfuglene i magen både store og mange. 

Mange forventninger

– Det blir gøy å få lekser. Vi skal lære å lese og skrive.

– Også må vi sitte stille i klasserommet, og rekke opp hånda når vi skal snakke.

– Vi har vært på besøk på skolen og møtt lærerne vi skal ha. Det blir litt spennende å starte.

Godt forberedt

Det siste året har skolestarterne forberedt seg til skolestart med et organisert opplegg én dag i uka, i tillegg til å hele tiden jobbe med sosiale ferdigheter. De har blant annet jobbet med «grønne og røde tanker» og skrivedans.

– I skrivedans former barna bokstaver med hele kroppen for deretter å skrive de på papir. Store bevegelser ned til små bevegelser. Poenget med skrivedans er å bruke begge hjernehalvdeler i læringen av bokstavene, i tillegg til at det er en morsom og fengende måte å lære bokstaver på, sier barneveileder Elin Skaug. 

– Vi har fokusert mye på det sosiale rundt skolestart også. Det at man skal være snille med hverandre, være trygg på å kle på seg selv og gå på do alene, respektere når noen sier «stopp», og brukt opplegget rundt «røde og grønne tanker». I Hempa er det robuste barn som er mye utendørs, og de kjenner mange på skolen fra før som har gått i barnehagen. Likevel er det en overgang å starte på skolen, men de er klare og godt forberedt, sier pedagogisk leder Magnus Molstad. 

Som avslutning på barnehageårene ble det arrangert avskjedsfest med servering av taco, kake og is i barnehagen.