– Dette er fantastisk gode tall for oss. Vi har allerede i første halvår en netto vekst på hele 257 innbyggere, og vi ser at veksten i all hovedsak skyldes tilflytting. Det er helt tydelig at vi nå får resultater fra mange år med investeringer og systematisk satsing fra næringsliv og det offentlige, sier rådmann Jørn Strand.  

Viktig utvikling

De siste to årene har veksten i Ringsaker ligget over landsgjennomsnittelig vekst. Også i andre kvartal i år vokste Ringsaker mer enn landet, noe som har betydning blant annet for beregning av rammetilskuddet kommunen får fra staten. Prosentvis er veksten i første halvår på 0,75 % mens landet hadde en vekst på 0,33 %. 

Økningen i folketallet skyldes først og fremst tilflytting. Hele 411 valgte å flytte til kommunen i løpet av andre kvartal, mens det flyttet 286 ut av Ringsaker. Til sammen i år er det en netto tilflytting på hele 250 innbyggere. 

– Vi jobber målrettet for å få flest mulig til å flytte til Ringsaker, og for at de som bor her skal trives så godt at de blir her. Det går tydelig fram av tallene at vi er i ferd med å lykkes med dette, og at Ringsaker oppfattes som en attraktiv kommune å bo i, sier rådmannen.

Se også: Flyttet fra Oslo og inn i Mjøstårnet

 

Tabeller fra SSB

2. kvartal 2019 Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet
Folketallet inng kvartal 31147 34616 20952 21181 28051 30623 5336494
Fødte 66 85 53 37 73 51 14246
Døde 68 81 54 52 59 70 9842
Fødselsoverskudd -2 4 -1 -15 14 -19 4404
Innvandring 32 30 23 23 35 42 10641
Utvandring 22 15 17 15 27 24 5937
Innflytting, innenlandsk 425 381 265 231 362 304 0
Fraflytting, innenlandsk 424 271 248 245 421 470 0
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv. 11 125 23 -6 -51 -148 4701
Folketilvekst 9 129 22 -21 -37 -167  9105
Folketallet utg kvartalet 31156 34745 20974 21160 28014 30456 5345599
Prosentvis vekst 0,03 % 0,37 % 0,11 % -0,10 % -0,13 % -0,55 % 0,17 %

 

1. halvår 2019 Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet
Folketallet inng kvartal 31144 34488 20916 21191 28023 30676 5328212
Fødte 109 177 97 79 137 111 27653
Døde 143 170 105 115 127 150 20620
Fødselsoverskudd -34 7 -8 -36 10 -39 7033
Innvandring 84 91 53 58 71 84 22974
Utvandring 37 28 31 29 44 43 12615
Innflytting, innenlandsk 801 699 503 391 642 581 0
Fraflytting, innenlandsk 802 512 459 415 688 803 0
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv. 46 250 66 5 -19 -181 10354
Folketilvekst 12 257 58 -31 -9 -220 17387
Folketallet utg kvartalet 31156 34745 20974 21160 28014 30456 5345599
Prosentvis vekst 0,04 % 0,75 % 0,28 % -0,15 % -0,03 % -0,72 % 0,33 %