– Dette er svært gledelige tall, og en vekst langt over det vi hadde turt å håpe på! Varehandelstallene er en viktig vekstindikator, og viser at Ringsaker er et attraktivt sted å bo og besøke. Vi har dyktige handelsbedrifter og handelsstandsforeninger som gjør det stadig bedre mer attraktivt å handle her. Ringsaksokningen handler lokalt, og det er svært mange som kommer til Ringsaker for å handle. Dette er arbeidsplasser og vekst! sier rådmann Jørn Strand.

Annerledesåret

Det har vært spenning knyttet til hvordan koronapandemien ville slå ut på varehandelstallene. Statistikken viser at det er vekst for hele Innlandet. Grensekommunene og hyttekommunene har klart størst vekst.

– I 2020 har det meste skjedd hjemme og innenlands, og det er tydelig at dette slår ut på varehandelstallene. For mange har eget hjem i deler for av året fungerte både som arbeidsplass, klasserom, treningssenter og butikk. Selv om det var hytteforbud i påsken i fjor, er det tydelig at det har vært stor reiselivstrafikk innenlands og at folk har brukt hyttene sine. Det er hyttekommunene og grensekommunene som har den største veksten, og netthandelen påvirker nok også tallene, så får vi se hva som blir varige trender, men uansett er det tydelig at både innbyggere og besøkende handler i Ringsaker, sier rådmannen.

Formidabel utvikling

Ringsaker kommune har fulgt utviklingen av varehandelen tett siden 2008. Da var det svært mange ringsaksokninger som dro til nabobyene for å handle, og handelslekkasjen var stor. Dette er nå endret, og omsetningen i varehandel i Ringsaker er nå tett oppunder omsetningen i omkringliggende bykommuner.

– Fra 2008 og fram til 2021 har vi hatt en vekst på nesten 100 % i omsetningen i varehandelen mens landsnittet har vekst på om lag 40 %. Dette betyr mange og viktige arbeidsplasser for Ringsaker! Deler av veksten kan tilskrives utviklingen av Sjusjøen som hyttedestinasjon, og vi ser i 2020 også resultatene av at E6 ferdigstilles, men det er tydelig at også grepene som er tatt innenfor sentrumsutvikling, utvikling av handelsområder og utvikling i samarbeid med næringslivet har gitt gode resultater. Varehandelen er viktig for oss og for Ringsakers attraktivitet som bosted og besøkssted, og vi skal fortsette å legge til rette for at folk vil handle i Ringsaker, avslutter Strand.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Økning 2008-2020 Økning 2019-2020
Lillehammer 91182 92385 93722 96398 97735 98806 104326 106740 109552 110806 112627 115333 121189 30007 5856
Hamar 95405 96946 96670 98650 95966 94675 99639 108817 114086 114822 112443 110726 118584 23179 7858
Gjøvik 81033 82650 84169 85469 88405 90447 94848 95303 97039 97574 99467 102427 115101 34068 12674
Ringsaker 55315 56878 58189 60479 65910 68338 72145 82946 87667 92223 92848 92933 109233 53918 16300
Elverum 80681 80785 79960 80201 82258 85254 87605 85883 86388 87428 89770 93456 104557 23876 11101
Stange 36240 37817 38827 38823 38595 39113 39689 39763 39632 40230 41864 44687 55203 18963 10516
Løten 31784 34398 35987 37776 39094 40777 42516 43927 45658 44695 44384 42158 49429 17645 7271

Økning

Varehandel pr innbygger 2020

Økning 2008-2020