– Det er gledelig at vi har vekst i Ringsaker. I en tid der boligmarkedet står litt i stampe har vi likevel positive flyttestrømmer både med tanke på innenlands flytting og naturlig nok tilflytting fra utlandet, og vi fortsetter å bevege oss i riktig retning. Det viser at vi er attraktive, sier kommunedirektør Jørn Strand.

Fjoråret ga ny rekord i befolkningsvekst, med hele 402 flere Ringsaksokninger.

– Det er ikke uventet at veksten har roet seg noe etter fjoråret som innebar tidenes største befolkningsøkning, mener Strand.

I perioden fra mai til juni var det 452 personer som kom flyttende til Ringsaker, mens 381 flyttet ut. Samtidig ble det født 78 barn, mens 97 personer falt fra. Det gir et fødselsunderskudd på 19. Til sammen gir dette det totale antallet på 52 i vekst. 

– Bevegelser i befolkningen vil det alltid være, men vi ser at det er flere som velger å flytte til Ringsaker enn som flytter ut. I tillegg er fødselstallene gode, mens antallet døde i andre kvartal var høyere enn vanlig. Alt tatt i betraktning må vi si oss godt fornøyd med andre kvartal, mener kommunedirektøren.

Tabell for 2. kvartal 2023

2.  kvartal 2023 Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Løten Landet
Folketallet inng kvartal 32435 35514 21374 21661 28581 30609 7863 5504329
Fødte 70 78 54 45 68 60 19 13675
Døde 93 97 53 47 48 78 19 10306
Fødselsoverskudd -23 -19 1 -2 20 -18 0 3369
Innvandring 79 90 37 18 76 66 30 18128
Utvandring 34 55 33 18 43 35 4 11784
Innflytting, innenlandsk 431 362 247 251 329 365 101 0
Fraflytting, innenlandsk 404 326 233 259 396 399 77 0
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv. 72 71 18 -8 -34 -3 50 6344
Folketilvekst 49 52 19 -10 -14 -21 50 9713
Folketallet utg kvartalet 32484 35566 21393 21651 28567 30588 7913 5514042
Prosentvis vekst 0,15 % 0,15 % 0,09 % -0,05 % -0,05 % -0,07 % 0,64 % 0,18 %

 

Tabell for 1. halvår 2023

1. halvår 2023 Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Løten Landet
Folketallet inng kvartal 32382 35475 21356 21568 28560 30563 7836 5488984
Fødte 126 149 105 95 129 117 27 25985
Døde 191 182 107 97 105 158 40 21858
Fødselsoverskudd -65 -33 -2 -2 24 -41 -13 4127
Innvandring 166 189 82 63 127 129 65 39003
Utvandring 54 71 55 32 62 65 9 18072
Innflytting, innenlandsk 844 680 483 494 619 683 194 0
Fraflytting, innenlandsk 789 674 471 440 701 681 160 0
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv. 167 124 39 85 -17 66 90 20931
Folketilvekst 102 91 37 83 7 25 77 25058
Folketallet utg kvartalet 32484 35566 21393 21651 28567 30588 7913 5514042
Prosentvis vekst 0,31 % 0,26 % 0,17 % 0,38 % 0,02 % 0,08 % 0,98 % 0,46 %