Tildelingen til næringslivet kom fra Kommunal- og næringsdepartementet, via Innlandet fylkeskommune. 

– Denne ordningen er et viktig supplement til kommunens eget næringsfond, sier næringssjef Tor Rullestad.  

Tilpasning til ny hverdag

– I søknadene ser vi at bedriftene har hatt fokus på muligheter og justeringer for å møte morgendagen. Det er også gledelig at en del av tiltakene har overføringsverdi til andre virksomheter, sier Karlsen. 

Fordeling av tilskuddet er gjort med bakgrunn i «Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet». 

Med bakgrunn i dette har det vært fokus på

  1. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

– Totalt mottok vi 26 søknader på til sammen kr 2.851.000,-. Samlet hadde prosjektene en kostnadsramme på kr 6.140.900,-. Vi håper støtten vil være en utløsende faktor for disse prosjektene, sier næringsrådgiver Heidi T. Karlsen. 

Støtte til drift i en vanskelig tid er utenfor vilkårene for denne ordningen. 

Følgende bedrifter har mottatt støtte fra ordningen

Søker Prosjekt Tilsagn
Foss Mekaniske Verksted A/S Optimalisering av et kjent produkt for å styrke konkurransekraften - sikre omsetning og arbeidsplasser  90 000
Frich's Hotel & Spiseri Brumunddal AS Hybrid konferanse - markedstilpasninger Covid-19 80 000
Brugata 12 Drift AS Markedspakke SMAK og Hjørnet Gastrobar 45 000
Ricardofoto As Nyetablering for å møte fremtiden pga covid-19 40 000
Digitale Russekort AS Digitale Russekort App. 50 000
Sørheim, Ingeborg Restaurering av historisk hage 50 000
61N Sjusjøen as Økt aktivitetstilbud på Sjusjøen 80 000
Kveik Yeastery AS Fremskynding av produksjonsstart 90 000
Nicolai Kjøll Lemen Media Utvikling av startpakke for digitalisering 50 000
Selvskapt AS Digitaliseringstiltak av firmaets produkter og tjenester. 40 000
Vilmer AS Online småjobbsentral 70 000
Eila Redesign Redesign-konsept av bolig, for å møte fremtiden på grunn av covid-19 20 000
NMS Drift AS avd 175 Camp Sjusjøen Økt leirskoleaktivitet og kvalitetsheving av produktet 80 000
I.s.frisør AS Massasjevasker som gir gode kundeopplevelser og økt omsetning 25 000
Rustad AS Prosjekt nye målgrupper, digital kundereise 80 000
Marguerite SkinTonic as Nytt behandlingsutstyr og ny ansatt 20 000
Austerheim kort og godt Prosjekt utvikling av julekonsept 60 000
Moelven Limtre AS Økt konkurransekraft for å ivareta arbeidsplasser  120 000
Helgøya Klatrepark AS Videreutvikle Helgøya Klatrepark 100 000
Destinasjons Sjusjøen SA Skape en varig salgskultur Sjusjøen - Ringsaker 104 500
Absolutt forlag 
Erland Bekkelund
Da musikken stilnet 15 000

 

Noen søknader ble ikke prioritert i tildelingen.