De er kun de fem første posene som er klare til 5. mai, de resterende vil være klare ca. 10. juni på grunn av sein snøsmelting i fjellet.

Oppstart 5. mai

– Vi har fått flere henvendelser fra turglade folk med spørsmål om ny sesong og årets turmål. På grunn av at våren kom litt seint i gang i år har vi valgt å utsette sesongstart til 5. mai, med håp om at de fem første postene vil være tilgjengelige da, forteller folkehelsekoordinator Wenche Enge.

Foreløpig har det vært for mye snø i terrenget til å sette ut postene, men innen oppstart 5. mai skal de fem første være på plass. Som tidligere år er også årets poster spredt ut over store deler av kommunen. Noen av postene er gjengangere fra tidligere år, mens andre er nye i turpostsammenheng.

Årets poster

  1. Kosshagen, Veldre
  2. Kroktjernet (Kiseåsen), Stavsjø
  3. Tyttebærtoppen (Ekredalen), Moelv
  4. Kalldalsveberget (N.Kongsveg), Brøttum
  5. Leinvanghøgda, Næroset
  6. Åsberget, Nybygda
  7. Brattberget (Vollkoia), Nybygda
  8. Sisselberget, Dempeni
  9. Taterungskampen, Skvaldra
  10. Mostfjellet, Sjusjøen

Også i år kan postene registreres digitalt ved å laste ned appen «DNT SjekkUT», i tillegg til det tradisjonelle klippet i turkortet. Det blir trekning av premier etter at sesongen avsluttes i oktober, og alle barn/unge under 16 som tar seks turer eller mer, får deltakerpremie bestående av inngangsbillett i Ankerskogen.  

Deltakersuksess

Gjennom åtte år med 10 topper i Ringsaker har nesten 10.000 turdeltagere blitt registrert totalt. Det var en økning i deltagerantallet i fjor, noe som sannsynligvis skyldes at det er mulig å registrere digitalt. Totalt antall registrerte deltagere var 2.220 og antall barn/unge som fikk deltagerpremie var 320. Hele 830 deltagere ble registrert med alle 10 toppene og det totale antall turer som ble gått var 13 500! Dermed ble det igjen ny deltagerrekord i 2017!

Arbeidsgruppa som består av frivillige fra HHT Ringsaker krets og Ringsaker O-klubb, i tillegg til folkehelsekoordinator mener at tur-tilbudet utgjør et betydelig løft for folkehelsa i Ringsaker.”10 topper” engasjerer både små og store, unge og eldre. Og mange gjør dette til en sosial aktivitet sammen med venner og familie.

Brosjyrene med turkort kan hentes på kommunens servicesenter, bibliotek og i sportsbutikker.