I løpet av 2022 har det vært en sterk økning av gonorétilfeller i Norge, særlig hos unge heteroseksuelle. Helsestasjonen for Ungdom i Ringsaker utvider derfor aldersgrensen for testing til også å gjelde unge voksne i alderen 20-25 år. Opprinnelig er tilbudet for ungdommer fra 13-20 år.

Det er muligheter for selvtesting både ved Helsestasjon for Ungdom i Brumunddal (Mølla Storsenter) og på helsestasjonen i Moelv. 

Åpningstider: 

Ved Helsestasjon for Ungdom kan man selvteste seg i senterets åpningstider, man-fre kl. 9.00-19.00 og lørdag kl. 10.00-18.00

Ved Helsestasjon i Moelv kan man selvteste seg man-fre kl. 08.30-15.00.

For mer informasjon, se nettsiden til Helsestasjon for Ungdom