Dette er Ringsaker kommunes markedsportal. For kommunens vanlige side med kommunale tjenester, gå til www.ringsaker.kommune.no

Tilgjengelighetserklæring

I Ringsaker kommune jobber vi for at innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av brukernes funksjonsevne.

Fra 1. februar 2023 skal alle offentlige nettsteder ha en tilgjengelighetserklæring som publiseres på uustatus.no. 

Ringsaker kommune skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
   
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
   
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
   
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
   
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
   
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Nettstedet sjekkes jevnlig for brudd på WCAG-kravene, både maskinelt og redaksjonelt.
   
 • Vi har jevnlige arbeidsøkter for å rette opp feilene som avdekkes.
   
 • Vi har et klart og tydelig språk.
   
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
   
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
   
 • Vi oppfyller kravene til fargekontrast, overskrifter og lenker.
   
 • Alle bilder har alt-tagg.
   
 • Vårt mål er ingen mangler og feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.
   
 • Ingen feil for A og AA, og vi etterstreber å ha null AAA-feil.

 

Tilgjengelighetserklæring

Gå til tilgjengelighetserklæringen for www.ringsaker.no 

Kontakt oss om feil og mangler

Hvis du oppdager feil og mangler som angår universell utforming på våre nettsider, ønsker vi gjerne tilbakemeldinger til tilgjengelighet@ringsaker.kommune.no.

Meld deg på nyhetsbrev

Velg kategori*
Lest betingelser*