– Evalueringen viser at TIUR motiverer ungdom til å ta bedre valg, og at deltakelse bidrar til endring hos ungdom som har en utfordrende livssituasjon, sier SLT-koordinator Ida Lillehovde van der Eynden.

Tro på modellen

Førsteamanuensis Børge Baklien fra Høgskolen i Innlandet har gjennomført evalueringen sammen med høgskolelektor Marit Bye, i samarbeid med KoRus-Øst og Ringsaker kommune. 

– Dette er en veldig gjennomtenkt og fornuftig modell som fremmer tverrfaglig samarbeid i kommunen, og som tar ungdommen på alvor, sier han.

Forskerne fremhever det tverrfaglige samarbeidet der også politiet er representert som en viktig suksessfaktor i TIUR-modellen. I tillegg referer de til at ungdommene selv fremhever menneskene de møtte som deltakere i TIUR som avgjørende.

– Ungdommene opplever at de ansatte tar dem på alvor, at de prater ordentlig med dem og ikke moraliserer eller hever pekefingeren, sier Marit Bye.  

Viktig tilbud

TIUR-modellen ble etablert gjennom TIUR-prosjektet i perioden 2010-2013, og har vært en del av tjenestetilbudet i Ringsaker kommune siden 2014. Tiltaket har som mål å avdekke og følge opp ungdom som har debutert med narkotika, og mer enn 100 ungdommer har deltatt i tilbudet siden oppstarten. 

– TIUR er et viktig tilbud når ungdommer sier at de har fått det bedre. Noen forteller at de ikke hadde sittet her i dag hvis det ikke hadde vært fort tilbudet, sier ruskonsulent Marianne Ihle i Ungdomskontakten.

TIUR-modellen anses som robust og bærekraftig, og flere andre kommuner ønsker å bygge på de erfaringene som er gjort med modellen i Ringsaker. 

– Gjennom TIUR-modellen har Ringsaker kommune utviklet kompetanse og gode metoder for tverrfaglig samarbeid. Dette viser at vårt systematiske arbeid gir resultater, sier kommunalsjef Anne Kari Thorsrud.

 

Rapporten kan leses i sin helhet her