– Dette er et gratis lavtersketilbud som passer for foreldre med barn i alderen 0-5 år. Vi ser at det er mange av de samme spørsmålene og problemstillingene som går igjen når vi møter småbarnsforeldre på helsestasjonen. Gjennom disse samlingene tar vi opp ulike temaer som er aktuelle for de som befinner seg i denne fasen av livet, og innbyr til en prat om ulike sider ved småbarnslivet, sier jordmor Cathrine Skar-Dagestad. 

Det er planlagt totalt sju samlinger, tre i Moelv og fire i Brumunddal med tema innen alt fra førstehjelp for småbarn og mental helse, til gode sovevaner, lesing og musikk.

Riktig arena

Treffene arrangeres i et samarbeid mellom Helsestasjonene og Ringsaker bibliotek, og Skar-Dagestad er veldig glad for å kunne bruke biblioteket som møteplass.

– Biblioteket er en nøytral og sosial arena som mange allerede har et forhold til, og det er lett tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det. Her har vi også mulighet til å gi gode tips om tilgjengelig litteratur innenfor de ulike temaene som blir tatt opp i samtalene, sier hun.

Biblioteksjef Mette Westgaard ser fram til å ønske småbarnsforeldrene velkommen til bibliotekene. 

– Vi ønsker å være en naturlig arena for småbarnsforeldre, og dette er en mulighet for å få enda flere til å bli klar over tilbudet vi har for barn og småbarnsforeldre. Blant annet har vi barnas lørdag, som er et populært tiltak for mange. Ofte blir det med ei bok hjem etter et slikt besøk også. Vi vet at leseglede er viktig for barnas utvikling, og jo flere som blir vant til å bruke biblioteket aktivt desto flere får oppdage gleden man kan finne i ei god bok, avslutter Westgaard.     

Program:

  • Brumunddal 19. september: Når uhellet er ute – førstehjelp til de små v/helsesykepleier Elisabeth Stensli
  • Brumunddal 17. oktober: Triste tanker og gode råd – sofasamtale med psykolog Ragnhild Borgersen, jordmor Cathrine Skar-Dagestad og helsesykepleier Maria Solli
  • Brumunddal 14. november: Sov i ro – sofasamtale med psykolog Ragnhild Borgersen og helsesykepleier Maria Solli
  • Moelv 12. desember: Fra sommer til vinter – BUA Ringsaker(/Moelv?)
  • Moelv 16. januar: Å få pengene til å strekke til – NAV Ringsaker
  • Moelv 13. februar: Om gode historier – å skape leseglede og styrke språket
  • Brumunddal 12. mars: Søt musikk i barns ører – sang og musikk med kulturskolen