Leger Uten Grenser ble stiftet i Paris i 1971, og er tuftet på ideen om at alle mennesker utsatt for kriser og katastrofer har rett til tilgang på medisinsk hjelp uavhengig av kjønn, rase, religion, etnisitet eller politisk tilhørighet.

Livsviktig helsehjelp

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle sykdommer som rammer mennesker på tvers av landegrenser, uavhengig av etnisitet, seksuell orientering, religion, politisk ståsted, alder og kjønn.
 
– Ved å støtte opp om årets aksjon kan vi alle hjelpe mennesker i den tredje verden som rammes av epidemier og sykdommer vi sjelden hører om. Mange mennesker kan for relativt små beløp få livsnødvendig behandling. Sammen redder vi liv, helt bokstavelig, sier varaordfører Atle Strand, som er leder for aksjonskomiteen i Ringsaker.

Alvorlige konsekvenser

Manglende folkehelse får store konsekvenser for både samfunn og enkeltmennesker. Barn får ikke vokse opp, familier mister sine kjære, unge får ikke utdanning og folk faller utenfor arbeidslivet. Uten tilgang til legehjelp, vaksiner eller medisiner mister millioner av mennesker livet hvert år. Ofte er dette mennesker i sårbare livssituasjoner. 
 
Med årets TV-aksjon skal vi bidra til å forebygge epidemier og behandle kjente og ukjente sykdommer i fire land: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. Vi skal gi vaksiner, tilgang på livreddende medisiner og legebehandling. I samarbeid med forskningsorganisasjonen DNDi skal deler av TV-aksjonsmidlene også brukes til å utvikle medisiner mot glemte, dødelige sykdommer.
 
TV-aksjonen 2022 skal gi medisinsk behandling til dem som trenger det mest. Sammen redder vi liv!

Les mer om årets aksjon på https://blimed.no/.

 

Her er årets komité:  
Leder: Varaordfører Atle Strand  
Representant fra Sparebank 1 Østlandet, avdeling Brumunddal og Moelv: Lars Kilanger  
1 representant fra Kirken i Ringsaker v/menighetsrådene: Kai Ove Berg  
2 representanter fra Frivilligsentralen i Brumunddal og Moelv: Anne Dobloug og Torunn Samuelsen
1 representant fra Norsk sykepleierforbund: Eli Bredvold Stai
2 representanter fra Norske Kvinners Sanitetsforening i Ring og Moelv: Bjørg Solveig Mathisen og Liv Lovise Svenskerud
1 representant fra barneskolene, oppnevnt av rådmannen: Per Magnar Kuraas
 
TV-aksjonskoordinatorer: Innbyggerservice – Runi Torseter, Marit Petra Brenden og Stine Egeli Øvrebø