Tilbudet består av individuell oppfølging, los-oppfølging ved skolefravær, familieveiledning, forskjellige typer grupper, aktiviteter i ferier, i tillegg til å koordinere og være en del av TIUR-samarbeidet (Tidlig intervensjon unge og rus) i kommunen.

Både ungdom selv, deres venner, foreldre og våre samarbeidspartnere kan henvende seg direkte til oss. Vi garanterer kontakt med ungdommen eller foreldre innen to uker. Vi samarbeider med andre tjenester ved behov, og etter avtale med ungdom og foreldre. Samarbeid med foreldre sees på som vesentlig i vårt arbeid med ungdom.

Åpningstider

Vi har åpent mandag - torsdag: 08.00 - 21.00 (20.00) og fredag: 08.00 - 16.00 (15.00).

Ansatte

Teamet i Ungdomskontakten består av fem hele stillinger. Medarbeiderne har bred kompetanse om psykososial ungdomsproblematikk. Vi har også 6 stillinger i 9% som aktivitetsledere i våre Fritidsgrupper for ungdom. Ungdomskontaktens leder er Simen Kristiansen Larsen.

Kontaktinformasjon

Ungdomskontakten 
​E-post: ungdomskontakten@ringsaker.kommune.no
Telefon: 977 59 111

Maren Granberg
E-post: maren.granberg@ringsaker.kommune.no
Telefon: 482 06 519

Simen Huseby Gundersen
Telefon: 952 51 347
E-post:  Simen.Huseby.Gundersen@ringsaker.kommune.no

Simen Kristiansen Larsen
E-post: Simen.Kristiansen.Larsen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 977 59 111

Anett Røseth
E-post: Anett.Roseth@ringsaker.kommune.no
Telefon: 952 51 375

 

Aktiviteter

Råd, veiledning og oppfølging til den enkelte

Tett individuell oppfølging i Ungdomskontakten innebærer ofte ukentlige samtaler med fokus på råd og veiledning. Sammen med ungdommen kartlegger og vurderer vi hva vi kan bistå med. Typiske temaer er psykiske vansker, belastninger i hjemmet, jevnaldringsproblematikk, skolefravær, mistrivsel på skolen, fritid og rus.

Los (oppfølging ved skolefravær)

Ungdomskontakten har god kompetanse hva gjelder skolefraværsproblematikk, og kan tilby hjelp til ungdom og familier som har utfordringer tilknyttet dette. Målet er å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring. Los-oppfølging kjennetegnes av samtaler med ungdom, eksponering og samarbeid med skole, og eksempelvis PPT.

Tidlig intervensjon unge og rus (TIUR)

Ungdomskontakten har kompetanse og metodikk i forhold til forebygging og behandling av rusproblematikk blant ungdom. Vi kan gjennomføre kartleggingssamtaler, bevisstgjøringssamtaler og hasjavvenningsprogram.

Familieveiledning

Foreldre er viktig i ungdommenes liv. Vi kan tilby samtaler, råd og veiledning til foreldre som står i utfordringer med sine ungdommer.  

Gruppetilbud

Ungdomskontakten har ofte tilbud om forskjellige typer grupper. Vi har god erfaring med jentegrupper, aktivitetsgrupper og foreldregrupper. Vi sender ut informasjon til våre samarbeidspartnere om vårt tilbud i forkant av oppstart.

Fritidsgrupper for ungdomsskoleelever

Vi har tre fritidsgrupper for ungdomsskoleelever, disse kalles FU. I hver gruppene er det plass til åtte ungdommer, og de ledes av to aktivitetsledere. Gruppene møtes fire av fem mandagskvelder gjennom skoleåret, foruten skoleferier. Ungdommene som er med i gruppa blir hentet hjemme av en aktivitetsleder og kjørt hjem når gruppekvelden er slutt. Det legges opp til varierte aktiviteter som skal gi nye opplevelser og utfordringer, følelse av mestring og sosialt samvær med andre jevnaldrende og aktivitetslederne. Ungdommene kan delta i gruppene hele ungdomsskoletida. Det er Ungdomskontakten som tildeler plass i fritidsgruppa basert på søknad. Se søknadsskjema under «skjema» på siden.