Tilbudet består av individuell oppfølging, los-oppfølging ved skolefravær, familieveiledning, forskjellige typer grupper, aktiviteter i ferier, i tillegg til å koordinere og være en del av TIUR-samarbeidet (Tidlig intervensjon unge og rus) i kommunen.

Både ungdom selv, deres venner, foreldre og våre samarbeidspartnere kan henvende seg direkte til oss. Vi garanterer første kontakt med ungdommen eller foreldre innen en uke. Vi samarbeider med andre tjenester ved behov og etter avtale med ungdom og foreldre. Samarbeid med foreldre sees på som vesentlig i vårt arbeid med ungdom.

Åpningstider

Vi har åpent mandag - torsdag: 08.00 - 21.00 (20.00) og fredag: 08.00 - 16.00 (15.00).

Hver tirsdag har vi åpen kveld fra kl. 16.00 – 19.00.  

Ungdom kan møte opp og være med når de ønsker det. Sammen lager og spiser vi middag, senere finner vi på en aktivitet. Vi tilbyr en arena der ungdom kan møte andre ungdommer i trygge omgivelser.

 

Ansatte

Teamet i Ungdomskontakten består av fem hele faste stillinger og en 100 % prosjektstilling tilknyttet LOS fra 2019-2021  Medarbeiderne har bred kompetanse i forhold til psykososial ungdomsproblematikk. Vi har også 6 stillinger i 9,6% som aktivitetsledere i våre Fritidsgrupper for ungdom. Ungdomskontaktens leder er Martin Kjeve.

Kontaktinformasjon
 

Frank Juliussen
952 51 347
 
Line Myrvang Johannessen
952 51 345

Mariann Stenvold Løvbak 
mariann.lovbak@ringsaker.kommune.no
952 51 346
 
Marianne Ihle
482 06 519
 
Martin Kjeve
977 59 111
 
Simen Kristiansen Larsen
Mob 95251375
Simen.Kristiansen.Larsen@ringsaker.kommune.no
 
Ungdomskontakten 
977 59 111

 

 

 

Aktiviteter

Råd, veiledning og oppfølging til den enkelte

Tett individuell oppfølging i Ungdomskontakten innebærer ofte ukentlige møter. Gjennom samtaler med ungdom kartlegger vi hva ungdommen trenger hjelp til og vurderer sammen med dem hva vi kan bistå med. Det kan for eksempel være psykiske vansker, belastninger i hjemmet, jevnaldringsproblematikk , skolefravær /trives ikke på skolen, fritid og rus.

Familieveiledning

Vi kan bistå med veiledning i forhold til ungdomsfamilier. Vi ønsker å medvirke til at ungdom og foreldre skal få det bedre sammen. 

Los (oppfølging ved skolefravær)

Prosjektet skal i perioden 2019-2022 gi hjelp til ungdom med påbegynnende skolefraværsproblematikk, og deres foreldre. Målet er å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring. Ungdomskontakten har implementert los-metodikken i sin daglige drift. 

Tidlig intervensjon unge og rus (TIUR)

Ungdomskontakten har kompetanse og metodikk i forhold til forebygging og behandling av cannabisproblematikk blant ungdom. Vi kan gjennomføre kartleggingssamtaler, bevisstgjøringssamtaler og hasjavvenningsprogram.

Gruppetilbud

Ungdomskontakten har ofte tilbud om forskjellige typer grupper. Vi har god erfaring med jentegrupper, aktivitetsgrupper og foreldregrupper. Mestringskurset "Tankevirus" gjennomføres også jevnlig. Vi sender ut informasjon til våre samarbeidspartnere om vårt tilbud i forkant av oppstart

Fritidsgrupper for ungdomsskoleelever 
Vi har tre fritidsgrupper for ungdomsskoleelever, disse kalles FU. I hver av disse gruppene er det plass til åtte ungdommer. Hver gruppe ledes av to aktivitetsledere. Gruppene møtes fire av fem mandagskvelder gjennom skoleåret, unntatt i skoleferiene. Ungdommene som er med i gruppa blir hentet hjemme på døra av en av aktivitetslederne og kjørt hjem når gruppekvelden er slutt. Det legges opp til et variert spekter av aktiviteter som skal gi den enkelte ungdom utfordringer, nye opplevelser, følelse av mestring og sosialt samvær med andre jevnaldrende og aktivitetslederne. Ungdommene kan delta i gruppene hele ungdomsskoletida. Det er Ungdomskontakten som tildeler plass i fritidsgruppa basert på søknad. Se søknadsskjema under «skjema» på siden.

FU jr.
FU jr. er et fritidstilbud for 6. og 7. klassinger i Ringsaker som opplever lav trivsel på skolen og ønsker mer å gjøre på fritiden. Gruppa består av 6-8 ungdommer og ledes av to voksne aktivitetsledere. Gruppekveldene er på tirsdager gjennom skoleåret. Oppmøtested er Ungdomskontaktens lokaler i Brumunddal (Mølla-bygget). Ved kveldens slutt blir ungdommene kjørt hjem av aktivitetslederne. Det legges opp til varierte aktiviteter som skal gi den enkelte ungdom gode opplevelser, utfordringer, følelse av mestring og sosialt samvær med jevnaldrende og aktivitetslederne. I tillegg til aktiviteter avholder to ansatte ved Ungdomskontakten temakvelder hvor foreldre kan dele erfaringer og tips om foreldrerollen. Disse kveldene avholdes annenhver måned. Det er Ungdomskontakten som tildeler plass i fritidsgruppa basert på søknad. Se søknadsskjema under «skjema» på siden.