Tilbudet består av individuell oppfølging, los-oppfølging ved skolefravær, familieveiledning, forskjellige typer grupper, aktiviteter i ferier, i tillegg til å koordinere og være en del av TIUR-samarbeidet (Tidlig intervensjon unge og rus) i kommunen.

Både ungdom selv, deres venner, foreldre og våre samarbeidspartnere kan henvende seg direkte til oss. Vi garanterer første kontakt med ungdommen eller foreldre innen en uke. Vi samarbeider med andre tjenester ved behov og etter avtale med ungdom og foreldre. Samarbeid med foreldre sees på som vesentlig i vårt arbeid med ungdom.

Åpningstider

Vi har åpent mandag - torsdag: 08.00 - 21.00 (20.00) og fredag: 08.00 - 16.00 (15.00).

Ansatte

Teamet i Ungdomskontakten består av fem hele stillinger. Medarbeiderne har bred kompetanse om psykososial ungdomsproblematikk. Vi har også 6 stillinger i 9% som aktivitetsledere i våre Fritidsgrupper for ungdom, i tillegg til en ansatt i 16% som er koordinator for disse gruppene. Ungdomskontaktens leder er Simen Kristiansen Larsen.

Kontaktinformasjon

Ungdomskontakten 
​E-post: ungdomskontakten@ringsaker.kommune.no
Telefon: 977 59 111

Maren Granberg
E-post: maren.granberg@ringsaker.kommune.no
Telefon: 482 06 519

Line Myrvang Johannesen
E-post: line.myrvang.johannessen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 952 51 345
Frank Juliussen
E-post: fju@ringsaker.kommune.no
Telefon: 952 51 347
 
Simen Kristiansen Larsen
​E-post: Simen.Kristiansen.Larsen@ringsaker.kommune.no
Telefon: 977 59 111
 
Mariann Stenvold Løvbak 
​E-post: mariann.lovbak@ringsaker.kommune.no
Telefon: 952 51 346
 
Kennet Gjerde Steinsvik
E-post: Kenneth.Gjerde@ringsaker.kommune.no
Telefon: 477 86 352

Aktiviteter

Råd, veiledning og oppfølging til den enkelte

Tett individuell oppfølging i Ungdomskontakten innebærer ofte ukentlige møter. Gjennom samtaler med ungdom kartlegger vi hva ungdommen trenger hjelp til og vurderer sammen med dem hva vi kan bistå med. Det kan for eksempel være psykiske vansker, belastninger i hjemmet, jevnaldringsproblematikk , skolefravær /trives ikke på skolen, fritid og rus.

Familieveiledning

Vi kan bistå med veiledning i forhold til ungdomsfamilier. Vi ønsker å medvirke til at ungdom og foreldre skal få det bedre sammen. 

Los (oppfølging ved skolefravær)

Ungdomskontakten har god kompetanse hva gjelder skolefraværsproblematikk, og kan tilby hjelp til ungdom og familier som har utfordringer tilknyttet dette. Målet er å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring.  Los-oppfølging kjennetegnes av samtaler med ungdom, eksponering og samarbeid med skole og eksempelvis PPT.

Tidlig intervensjon unge og rus (TIUR)

Ungdomskontakten har kompetanse og metodikk i forhold til forebygging og behandling av cannabisproblematikk blant ungdom. Vi kan gjennomføre kartleggingssamtaler, bevisstgjøringssamtaler og hasjavvenningsprogram.

Gruppetilbud

Ungdomskontakten har ofte tilbud om forskjellige typer grupper. Vi har god erfaring med jentegrupper, aktivitetsgrupper og foreldregrupper. Mestringskurset "Tankevirus" gjennomføres også jevnlig. Vi sender ut informasjon til våre samarbeidspartnere om vårt tilbud i forkant av oppstart

Fritidsgrupper for ungdomsskoleelever 

Vi har tre fritidsgrupper for ungdomsskoleelever, disse kalles FU. I hver av disse gruppene er det plass til åtte ungdommer. Hver gruppe ledes av to aktivitetsledere. Gruppene møtes fire av fem mandagskvelder gjennom skoleåret, unntatt i skoleferiene. Ungdommene som er med i gruppa blir hentet hjemme på døra av en av aktivitetslederne og kjørt hjem når gruppekvelden er slutt. Det legges opp til et variert spekter av aktiviteter som skal gi den enkelte ungdom utfordringer, nye opplevelser, følelse av mestring og sosialt samvær med andre jevnaldrende og aktivitetslederne. Ungdommene kan delta i gruppene hele ungdomsskoletida. Det er Ungdomskontakten som tildeler plass i fritidsgruppa basert på søknad. Se søknadsskjema under «skjema» på siden.