Varsel ved viltpåkjørsler

Ved viltpåkjørsler ring Politiet 02800. Du kan også ringe nødtelefonen 112.

Ved skade på dyr

Ringsaker kommune har ansatt fire fallviltmedarbeidere til å ta seg av vilt som blir påkjørt og skadet på vei eller jernbane. De som er så uheldige å skade vilt, kan henvende seg til politiet, eller direkte til en av de fire fallviltmedarbeiderne:

Politiet:
02800 

Syver Amb
Telefon: 971 54 990

Magnus Stenbrenden
Telefon: 482 63 003

Aage Haave
Telefon:  900 57 210

Olaf Tørudbakken
Telefon: 950 31 065

Det er grunneiers ansvar å fjerne døde dyr, fallviltordningen har bare med skadde dyr å gjøre.

Ansvarlig for dødt vilt ellers i veibanen på riks- og fylkesveger rettes henvendelsen til NCC Roads AS, telefon 982 65 702.
I Hamar, Stange og Løten er rette instans Kolo Veidekke, tlf. 924 86 539.

Kontakt i Ringsaker kommune:

Finn Sønsteby
Telefon: 969 42 074

E-post
fso@ringsaker.kommune.no

Mattilsynet

Mattilsynet

Du kan ringe til Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00

Informasjon

På Mattilsynets nettside finner du mer informasjon        

Bekymringsmelding

Du kan levere bekymringsmelding på Mattilsynets nettside.          

 

Veterinærvakt

Ringsaker nord: tlf. 480 98 770 (Kyllingstad)

Ringsaker sør: vaktgruppe 1 (Blohmann og Slotnæs) har tlf 62 35 90 05, vaktgruppe 2 (Bock og Braathen) har tlf 62 35 35 13/99 53 14 66

Rovvilt - varsling til SNO

Det er gjennom hele året ønskelig at spor og synsobersvasjoner av fredet rovvilt meddeles rovviltkontaktene i regionen. Dette er viktig i forbindelse med bestandskartlegging av rovvilt. En god kartlegging av bestandet er avgjørende for tildeling av kvoter ved blant annet lisensfelling. Dersom du ikke får kontakt med rovviltkontakten i din kommune, prøv nabokommunen, rovviltkoordinatoren i Hedmark eller landbrukskontoret.

Olaf Tørudbakken, rovviltkontakt Ringsaker, tlf. 950 31 065
Rune Bjørnstad, rovviltkontakt Hamar, Løten, Stange, tlf. 908 35 709
Stein Arne Brendryen, rovviltkoordinator, tlf. 482 26 027

Kontakt i Ringsaker kommune:

Finn Sønsteby
Telefon: 969 42 074

E-post
fso@ringsaker.kommune.no