Årets FN-dag ble markert med variert arbeid i aldersblandede grupper. Elevene jobbet med "fremtidsdrømmer, empati, fakta om FN's arbeid og mat og helse. En flott og lærerik dag!