Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

Alle skoler

Tips en venn Skriv ut
Listevisning Vis i kart

AKS

Aktivitetsskolen/SFO Skarpsno skole

Det er utarbeidet ny rammeplan og lokalplan for Aktivitetsskoen/SFO. Rammeplanen er felles for Kidle, Fossen og Skarpsno skoler, men lokalplanen gjelder for Skarpsno skole. Alle foreldre blir orientert om dette på foreldremøtet i høst, og planen blir delt ut til alle i forkant.

Det er også blitt utarbeidet en egen standard for Aktivitetsskolen ved Kilde, Fossen og Skarpsno skoler.

Standarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til Aktivitetsskolen. Den beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet. Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for Aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale skolefritidsordningen i Ringsaker. Disse områdene er:

 • Innhold og ambisjoner
 • Trygghet, trivsel og omsorg
 • Struktur og forutsigbarhet
 • Dialog og samarbeid

Standarden ble gjeldene fra 1.8.2011 ved Kilde, Fossen og Skarpsno skoler.

VEDTEKTER FOR SFO I RINGSAKER 2012/2013 er gjeldende.

Ansatte

Administrasjon

Ansatte Brøttum barne og ungdomsskole

På Brøttum barne og ungdomsskole er vi nesten femti ansatte. 

personal 2016-2017 behandlet.jpg

Ansatte ved Mørkved skole 2016-2017

Ledelse og administrasjon

Rektor:
Tone Strømbeg
Mail: trg@ringsaker.kommune.no
Tlf: 623 36 362

Assisterende rektor:
Lars Erik Pedersen
Mail: lars.erik.pedersen@ringsaker.kommune.no
Tlf: 623 36 363

Adm. konsulent:
Jannicke M. Isaksen
Mail: jis@ringsaker.kommune.no
Tlf: 623 36 360

SFO-leder:
Else Marie S. Haga
Mail: Else.Marie.Solem.Haga@ringsaker.kommune.no
Tlf: 623 36 371

Ansatte ved Stavsberg skole

Ledelse og administrasjon


Rektor:
Else Margrethe Holst
Tlf: 623 50048
E-post:  emh@ringsaker.kommune.no

Assisterende rektor:
Hanne Kristin Pedersen
Tlf: 623 50048
E-post: hkp@ringsaker.kommune.no

Adm. konsulent:
Mariann Korsvold
Tlf: 623 50048
E-post: mko@ringsaker.kommune.no

Fungerende SFO-leder:
Michéle Stettler og Karin Heggelund
Tlf: 623 50037
E-post: michele.stettler@skole.ringsaker.kommune.no  karin.heggelund@skole.ringsaker.kommune.no

 

 

Ansatte Åsen skole

Her finner du oversikt over ansatte for skoleåret 2016/17.

Barneskoletida er omme

På fredag lukket 21 elever på 7. trinn døra til Stavsberg skole for godt. Etter 7 år var det tid for å ta avskjed med små og store på barneskolen. Nå er det ungdsomsskolen som venter. 

Brumunddal ungdomsskole

Telefon: 
62 33 60 00

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Skolevegen 14, 2383 Brumunddal

Postadresse:
Postboks 127, 2381 Brumunddal

Brumunddal ungdomsskoles handlingsplan mot mobbing

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

 • At skolen har gode rutiner for å avdekke, håndtere og følge opp krenkende atferd og mobbing

Brøttum barne- og ungdomsskole

Telefon: 
62 34 99 00
62 34 99 08 (SFO)

postmottak.brottum.skole@ringsaker.kommune.no

Besøksadresse:
Brøttumsvegen 14/16, 2372 Brøttum

Postadresse: 
Brøttumsvegen 14/16, 2372 Brøttum

Ekstremfriskus

Det lå fortsatt snø på plenen i skolegården da 23 elever fra 5., 6.og 7. trinn sto klare med syklene sine ved skoleporten tirsdag 18. april - de ville ned til Mjøsa for å bade! Det var de elevene som var påmeldt Ekstremfirskus som skulle på tur. 

Ekstremfriskus

Torsdag den 1.juni var 21 elever klare for siste øvelse i årets Ekstremfriskus. Det var igjen 11 elever fra 7.trinn, 3 elever fra 6.trinn og 7 elever fra 5.trinn som skulle gjennomføre denne øvelsen. Vi syklet ned til Domkirkeodden for å gjennomføre triatlon. 

Elevrådet

Det er lovfestet at alle skoler skal ha et elevråd, for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen. På Hempa skole er det fire elever (to representanter og to vara) fra 3.-7.trinn som sammen med en voksen danner elevrådet. På høstens første elevrådsmøte ser vi film om hva elevråd er og hvilke saker elevrådet kan arbeide med, og snakker om forventninger til skoleåret.

To elever fra 6.-7.trinn velges som leder og nestleder. Elevrådsrepresentantene har som oppgave å legge til rette for klassens time, representere klassens synspunkter i saker, følge opp miljøet i klassen og klasserommet, samt å møte på elevrådsmøtene vi har hver sjette uke. Det skrives innkalling og referat fra elevrådsmøtene som legges ut på elevrådets rom i Fronter, samt sendes til alle trinn, rektor og FAU.

Elevrådet arrangerer hvert år en elevrådsdag på våren der vi deler ut frukt og leder leker i matfri. Leder og nestleder er med på møter i SU (samarbeidsutvalget) på skolen, vi tar imot besøkende, er med og tilrettelegger for skoleløpet hver høst og har litt ansvar for skolens fellessamling i forbindelse med FN-dagen i oktober.

Elevtall og kontaktlærere 2016/2017

Elevtall per 24.01.2017

Fagdag matematikk på mellomtrinnet

Tirsdag 25. april var det matematikk som sto i fokus på mellomtrinnet. Elevene var delt opp i grupper på tvers av trinnene, og de skulle samarbeide om å løse oppgaver av forskjellige slag. Matematikklærer Alf Gunder hadde laget et «kode-løp» hvor elevene ved å løse en oppgave fikk et svar som var koden for å åpne neste oppgave. Slik skulle de da komme seg gjennom flest mulig oppgaver. Ville noen av gruppene rekke alle oppgavene? 

Fagerlund skole

Telefon: 
62 36 22 00
62 36 22 29 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Postboks 308, 2381 Brumunddal

Besøksadresse:
Bekkevegen 3, 2380 Brumunddal

Fagernes skole

Telefon: 
915 29 879
476 04 034 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Åsmarkvegen 737
2364 Næroset

Postadresse:
Åsmarkvegen 737
2364 Næroset

Fine utstillinger i hallen

I hallen, like innenfor skolens hovedinngang, kan man rett som det er glede seg over fine utstillinger av elevarbeid fra forskjellige trinn. Den siste uken før påske var det utstilt båter lagd av 1. trinn, hus og biler lagd av 2. trinn og brosjyrer lagd av 4. trinn. Mange ulike kompetansemål og grunnleggende ferdigheter har vært i fokus, og elevene kan være stole over det de har produsert! 

Foreldrens arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU)

Rådsorganene skal fremme utvikling og samarbeid i skolen, med hjemmene og med nærmiljøet.

Rådsorganene tar opp saker og uttaler seg om forhold ved skolen og i skolesamfunnet som gjelder og interesserer alle medlemmene. De skal gi uttalelse i alle saker som de får fra rektor eller kommunen. Rådsorganene skal ikke behandle spørsmål som har med lønns- og arbeidsvilkår å gjøre, eller ta avgjørelse i saker om enkeltpersoner.

Taushetsplikt:

Alle som arbeider i grunnskolen har taushetsplikt om elever, foresatte og andre privatpersoner og deres forhold til skolen. Denne taushetsplikten gjelder også foreldrerepresentanter og foreldre som deltar på skoleturer, leirskole og lignende.

Foreldrerådet og FAU

Foreldrerådet består av alle foreldre ved skolen. I det daglige arbeidet er det Foreldrerådets ArbeidsUtvalg, FAU, som representerer foreldrerådet.

FAU har innflytelse gjennom sin meningsutveksling med skolen og gjennom sin deltakelse i diverse aktiviteter i samarbeid med skolen. FAU formidler foreldrenes synspunkter på generelle pedagogiske og administrative ordninger ved skolen og skolefritidsordningen (SFO).  Alle saker som gjelder skolesamfunnet er aktuelle arbeidsområder for FAU.

FAU legger vekt på å ha et tett samarbeid med skolens ledelse.

FAU’s formål

FAU’s hovedformål er å være et bindeledd mellom foreldre og skolens ledelse.
FAU kan komme med innspill til og uttale seg om bl.a. følgende saker:
• Skolens strategi- og årsplaner
• Planer for samarbeid mellom hjem og skole
• Trafikkforhold og trygging av skoleveier
• Planer for ombygging, ominnredning og vedlikehold av skoleanlegget
• Verne- og helsetiltak for elevene
• Skolens informasjonsvirksomhet
• Prinsipper for valg av bøker og lignende til skolebiblioteket.

FAU er ikke et forum for saker vedrørende enkeltpersoner.

FAU’s organisering

FAU består av:
1 representant fra foreldrene i hver klasse på skolen.
FAU-representanten skal være en av to foreldrekontakter for klassen og velges av foreldrene  i klassen.  FAU-representanten velges fortrinnsvis for ett år, men vara rykker opp neste skoleår.

Forfatterbesøk

Ringsaker bibliotek arrangerer litteraturuke fra 20. - 24. mars. I den forbindelse, og til stor glede for elevene, var Stavsberg skole så heldig å få besøk av forfatter Nina Grøntvedt. Hun er barnebokforfatter og illustratør, og har etter sin forfatterdebut i 2006 allerede vunnet flere priser for bøkene sine

Fotballturnering for 5.-7. trinn

I år var det Hempa skole som var vertskap for den årlige fotballturneringen for 5.-7. trinns elevene på Hempa, Kirkekretsen og Fagerlund. Med ungdomsskoleelever som dommere, ble det et fint arrangement for alle deltakerne. Noen kamper ble vunnet, noen ble tapt, men uansett var det god stemning blant elevene. Takk til Hempa for en fin turnering.

Friskus

Hver måned arrangeres det Friskus ved skolen. Da er det fysisk aktivitet som står i fokus. Aktivitetene varierer gjennom året og de planlegges av elever fra ett trinn i samarbeid med Patrick som er lærer og Friskus-ansvarlig. Denne gangen var det klassesamarbeid som var tema og elevene skulle gjennom sju forskjellige poster.

Furnes ungdomsskole

Telefon: 
62 33 61 50

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Gjerluvegen 150, 2320 Furnes

Postadresse:
Gjerluvegen 150, 2320 Furnes

Gaupen skole

Telefon: 
62 33 64 20 

Send e-post til Gaupen skole

Besøksadresse:
Stavsjøvegen 11, 2355 Gaupen

Postadresse:
Stavsjøvegen 11, 2355 Gaupen

God sommer!

Vi takker alle elever og foreldre for godt samarbeid i skoleåret 2016/2017 og vi ønsker dere en riktig god sommer!

Godt læringsmiljø med faglige og sosiale dimensjoner

Hempa skole har mottoet: - Et lærende sted, der alle er med!

I dette kommer til uttrykk det som er våre overordnede målsetninger:

 • Faglig utviking med fokus på elevenes læring - kunnskapsbygging gjennom faglig stimulans som skaper positive mestringsopplevelser. Kultur for læring!
 • Sosial utvikling med fokus på individuelle styrker og sosiale ferdigheter i samarbeid og felleskap med voksne og medelever i skolehverdagen. Kultur for trivsel!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd 

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å for å fremme et godt psykososialt miljø, der hver enkelt elev skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Handlingsplan mot mobbing

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

 

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

 

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 

 •          At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 •          At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 •          At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplanen skal være et redskap for både ledelsen, personalet, elevene og foreldrene i det systematiske arbeidet mot mobbing, den omfatter både skole og SFO.
Handlingsplanen er bygget opp rundt disse fire hovedpunktene:

1. Avdekking av mobbing

2. Problemløsing

3. Forebygging

4. Kontinuitet

Samarbeidet mellom skolen og foresatte er sentralt både innen forebygging og løsning av mobbing. Alle voksne rundt barnet har et stort ansvar for å gjøre sin innsats til beste for egne og andre barns trygghet og trivsel i skoledagen. Arbeidet mot mobbing er forankret i Opplæringsloven, kapittel 9a om elevenes arbeidsmiljø. Ingen skal bli mobbet eller oppleve krenkende adferd er målet vi alle har felles, og som vi alle skal arbeide mot gjennom et godt og tett samarbeid på alle nivåer i skolemiljøet.

 

Handlingsplan mot mobbing

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing

 

Handlingsplan mot mobbing FUSK 2016.pdf

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre
vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

 

Les planen her:

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen

 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid

 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre
 vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
 elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:
•At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
•At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
•At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

 

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere mobbing og krenkende atferd.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.pdf

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre
vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre
vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.pdf

Hempa skole

Telefon: 
62 35 14 30
62 35 14 35 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Børkesvevegen 59, 2380 Brumunddal

Postadresse:
Postboks 120, 2381 Brumunddal

Hempa skole presenterer CD med sanger fra "Rypesvea"

Tirsdag 22. november var det lanseringsfest for Rypesvea-CD'en på Hempa skole. Tor Karset presenterte utgivelsen sammen med Geir Willard, musikere og lydfolk fra Studio 19, Hamar. Elever fra skolen bidro med sanginnslag fra forestillingen under veis. CD-en fås kjøpt ved henvendelse til Hempa skole.

 

Tor Karseth forteller om Hempa-forestillingen "Rypesvea"

Guttorm P. Haugen (1911-2003) er Veldres og Hedmarksviddas forfatter. Han debuterte som forfatter alt i 1944, men det var på slutten av 1960-tallet og noen år framover at han ga ut de fleste bøkene sine, blant annet romanen Rypesvea som Hempa skoles syngespill bygger på.

Vi møter 11-åringen Ole Bergeli og foreldrene hans. Den vesle familien sliter økonomisk. Faren Even er arbeidsledig, han lapper skor, men kundekretsen er stort sett i samme situasjon og har ikke mye å betale med. Even sliter med vond rygg og kommer seg ikke ut på jakt heller. Utvegen blir at naboen, Anders i Svea, lærer Ole å snare ryper. I kalde vintrer kunne nemlig rypene trekke ned fra fjellet og ned i lavlandet.

Men det er ikke bare Ole som er ute etter rypene. Rev, mår og hubro er også på jakt. Gamle Anders er en klok kar og formaner Ole: - Om vi herske over dyra, får vi itte lov å plage dom. Dyrevelferd og jaktetikk er viktige temaer i Haugens forfatterskap. Guttorm P. Haugen kjente skogene i Veldre og Ringsakfjellet som sin egen bukselomme. Han hadde innsikt i dyras levemåte og instinkter, og kunne også skildre naturen, ikke bare som forfatter, men også som maler. I mange år levde han oppunder Bjørgeberget. For Hempa skole som også ligger under Bjørgebergets topp, var det naturlig å gi seg i kast med Rypesvea.

Forestillingen hadde premiere i april 2016 og alle skolens elever var med på oppsetningen. Og her er CD'en med sangene!

 

Med hilsen fra Tor Karseth

Hempa skoles handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd

Mål: et trygt skolemiljø hvor ingen elever mobbes, eller opplever krenkende atferd
Definisjoner:
Krenkende atferd: er en fellesbetegnelse på alle former for atferd som uoverlagt eller tilsiktetrammer andre mennesker fysisk eller psykisk. Krenkende atferd kan skje somenkelthandlinger eller gjentatt. Krenkende atferd er handling som utføres uten respekt for den andres integritet.

Mobbing: En person blir mobbet eller plaget når han/hun gjentatt ganger over en viss tid blir utsatt for ondsinnede negative handlinger fra en eller flere personer.

 

Handlingsplanens fire prinsipper

 

 1. Avdekking av mobbing og krenkende atferd
 2. Tiltak
 3. Forebygging
 4. Kontinuitet i arbeidet.

1.Hvordan avdekke mobbing og krenkende atferd?

Elevsamtaler

Elevundersøkelsen

Oppfølging av undersøkelsene i klassen

Inspeksjon i friminuttene

Ved mistanke om mobbing må den som har mistanken melde dette fra til kontaktlærer og Rektor umiddelbart.

I andre tilfeller kan det være eleven selv som melder fra til kontaktlærer eller en annen voksen, som da er pliktig til å ta saken videre og følge opp.

Undersøkelsesplikt: Alle ansatte på skolen har plikt til å undersøke om elever har opplevd krenkende ord eller handlinger, og finne ut hva som faktisk har skjedd. Man skal ikke vente og se, men ta tak i saken så fort som mulig.

2.Tiltak:

Alle ansatte har plikt til å gripe inn dersom det er nødvendig og mulig. Man har plikt til å stanse uønskede handlinger så raskt som mulig, slik at elever ikke blir skadet, eller skadene blir så små som mulig.

Hvis foresatte ber om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet, skal rektor fatte enkeltvedtak, der det beskrives hvilke tiltak som iverksettes for å forbedre situasjonen. Det

 

er viktig at kontaktlærer er med i denne prosessen, og gjennomfører tiltakene. Rektor har ansvar for å følge opp at tiltakene i enkeltvedtaket blir fulgt.

Hvem gjør hva når vi får vite om/ oppdager mobbing:

1

Hvis man oppdager en situasjon der noen blir mobbet, skal den voksne umiddelbart gå inn og håndtere situasjonen.

Alle ansatte.

2

Etter at situasjonene er håndtert skal den som har fått vite om/ oppdaget mobbingen straks varsle Rektor og kontaktlærer.
Rektor og kontaktlærer har da det videre ansvaret for oppfølging. Rektor har det overordnede ansvaret.

Alle ansatte.

2

Samtale med den som har blitt mobbet.

Snakke med den som blir mobbet. Hvordan opplever du situasjonen. Hvem plager deg? Hvordan foregår det? Hva føler du?

Kontaktlærer/

Rektor

 

3

Samtale med foreldre til den som blir mobbet.

Har dere merket noe? Har eleven snakket om dette hjemme? Hvordan opplever foreldrene situasjonen?

Forslag til hva som skal med i tiltaksplanen.

Kontaktlærer/

Rektor

5

Utarbeide tiltaksplan.
Hvilke tiltak skal settes inn?
Videre framgang i saken.
Hvem har ansvar for hva?
Når skal tiltakene senest evalueres.

Kontaktlærer/ rektor

SFO leder/

teamleder

6

Nytt samarbeidsmøte/oppfølgingsmøte med foreldre og eventuelt eleven.
Tar tiltakene virket?
Skal det settes inn nye/ andre .

Kontaktlærer/ rektor

SFO leder/

teamleder

 

3.Forebyggende arbeid

Dette er delt opp i ulike nivå: skole - klasse – individ

Tiltak på skolenivå:

Trivselsledere
Vennskapsuke
Temadager på tvers av klassetrinn
Fadderordning
Periodebaserte temaer med utgangspunkt i skolens læreplan for sosial kompetanse
Stoppregelen
Sang: Stopp ikke mobb!

Tiltak på klassenivå:

Klassemøter
Øve og motivere for framføringer for klassen og for hele skolen
Felles regler – det å si i fra om brudd på felles regler er ikke å sladre, men å ta ansvar på vegne av alle
Gi ros for positiv atferd
Lære har ansvar for å skape et trygt klassemiljø
Styrke selvtillit og selvrespekt
Sørge for at hver elev blir sett
Snakke om og være bevisst det som skjer på skoleveien. Skolen regler gjelder også her!

Tiltak på individnivå:

Samarbeid og dialog mellom lærere om elever
Informasjon til ledelsen ved skolen ved krenkende atferd
Samtale med mobbeoffer
Samtale med mobberen(e)
Samtale med de involverte sammen
Informere og vurdere en samtale på skolen med foreldre/foresatte til involverte
Støttende hjelp til mobbeofferet for å få tilbake trygghet, trivsel og tilhørighet
Hjelpe mobberen til å se konsekvensene av sine handlinger, få fram årsak, skape selvinnsikt
Mulige konsekvenser er at mobberen må følges i friminuttene og langs skoleveien om mobbingen ikke opphører.

Skole – hjem samarbeid

Et trygt læringsmiljø tas opp som tema på foreldremøter
Få med foreldre i læringsmiljøarbeidet
Foreldre skal ha beskjed om mobbing; både den som  blir utsatt, og den som mobber
Foreldre må gi beskjed om mobbing, om skolen ikke har registrert det
Viktig med god og åpen dialog med hjemmene
 

Kontinuitet i arbeidet:

Gjennomgang av planen for hele personalet på p-dager ved skolestart.
Presentere planen for FAU og SU på det første møtet ved skolestart høsten.
Planen revideres ved oppstart av hvert skoleår.
 

Denne planen er i tråd med sentrale retningslinjer og føringer fra Ringsaker kommune. Den er i samsvar med oppsettet i krisepermen som er innkjøpt til alle skoler i kommunen.

 

Hempa skole 04.08.2015

Revidert august 2015

 

 

Høsttur i Solstadhagen-Byhagrn

Tirsdag 20.09 hadde 1.-3.trinn sin årlige høsttur i Solstadhagen-Byhagen. Glade unger og fornøyde voksne  koste seg med masse aktivitet og lek i nydelig høstvær.

Informasjon om Åsen skole

Siden vil oppdateres med relevant informasjon fortløpende.

Informasjonshefte for Skarpsno skole 2016/2017

I dette heftet finner du aktuell informasjon for Skarpsno skole for skoleåret 2016/2017. I heftet finner du blant annet oppfølging av §9a, handlingsplan når mobbing oppdages, ordenseregler og aktivitetsplan.

Åpen kommunikasjon er viktig i en hektisk hverdag. Derfor er det viktig at vi er oppmerksomme og anerkjennende overfor hverandre. Slik tar vi vare på det gode miljøet ved skolene våre. Sammen skal vi drive Kilde, Fossen og Skarpsno skoler, med godt tilpasset undervisning for det enkelte barn og et godt og aktivt miljø blant barn og voksne. Skolene våre skal være arenaer for gode fellesopplevelser for store og små.

 

 

Informasjonsmøte for nye åttendeklassinger med foresatte

...blir holdt i ungdomsskolens gymsal onsdag 31. mai kl. 19 - 21. Se program og info her.

Kilde og Fossen skoler

Kontakt oss på e-post

Kilde skole:

Telefon:
62 33 62 50
90 91 83 90 AKS

Postadresse:
PB 223, 2391  Moelv

Fossen skole:

Telefon: 
62 33 62 62
62 33 62 65 (SFO)

Besøksadresse:
Fossvegen 6, 2390 Moelv

Kirkekretsen skole

Telefon: 
62 33 62 90
62 33 62 99 (SFO)
950 49 700 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Veldromsvegen 6, 2385 Brumunddal

Besøksadresse:
Veldromsvegen 6, 2385 Brumunddal

Kirkenær skole

Telefon: 
62 33 62 70
62 33 62 73 / 80 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Frøbergvegen 375
2320 Furnes

Postadresse
Frøbergvegen 375
2320 Furnes

Kylstad skole

Telefon: 
62 33 60 40
476 12 819 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Bjørgedalsvegen 427
2320 Furnes

Postadresse:
Bjørgedalsvegen 427
2320 Furnes

Lismarka skole

Telefon: 
62 33 65 70
62 33 65 76 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Hagatunvegen 2
2616 Lismarka

Postadresse:
Hagatunvegen 2
2616 Lismarka

Markering av Samefolkets nasjonaldag

6. februar var det markering av Samefolkets nasjonaldag ved skolen. 1. -4. trinn var delt i grupper på tvers av trinn og var ute i Furuberget som sjøsamer, fjellsamer og skogsamer. Mellomtrinnet var også delt på tvers av trinn og hver gruppe var innom en stasjon med teori, en med musikk og en med forming knyttet opp imot Samefolket.

Messenlia skole

Telefon: 
62 33 63 20
62 33 63 25 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Gammelvegen 1, 2610 Mesnali

Postadresse:
Gammelvegen 1, 2610 Mesnali

Moelv ungdomsskole

Telefon: 
62 33 63 30

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Postboks 33, 2391 Moelv

Besøksadresse:
Skolevegen 14, 2390 Moelv

Månedssamling i mars

Det var 4. trinn som hadde ansvaret for å bringe månedssamlingen for mars vel i havn. Og det gjorde de med glans. Via Book Creator hadde elevene laget en sammensatt tekst med fortelling, bilder, skriftlig tekst og lyd; all presented in the very best English you can imagine. Book Creator var også benyttet i samfunnsfag der vi fikk være med på en spennende reise til Costa Rica. I norskfaget hadde elevene skrevet både dikt og eventyr; høy kvalitet her, også. “What shall we do with the drunken sailor” – runget gjennom gymsalen – denne sangen var godt innøvd i musikkfaget. Ikke nok med det; de utfordret elevene våre på 7. trinn til å delta, og i det siste verset lot de eldste elevene våre seg lokke med.

Mørkved skole

Telefon: 
62 33 63 60
62 33 63 75 (SFO Bikuben)
62 33 63 70 (SFO Bjørnehiet)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Postboks 253, 2381 Brumunddal

Besøksadresse:
Kongsvegen 94, 2380 Brumunddal

Nes barneskole

Telefon: 
62 33 64 70
62 33 64 75 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Tingnesvegen 51, 2353  Stavsjø

Besøksadresse:
Tingnesvegen 51, 2353 Stavsjø

Nes ungdomsskole

Telefon: 
Nes ungdomsskole: 62 36 50 50

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Tingnesvegen 53 2353 Stavsjø

Besøksadresse 
Tingnesvegen 53, 2353 Stavsjø

Oppholdsavgifter/oppsigelse

Foreldrebetaling for de kommunale skolefritidsordningene fastsettes av kommunestyret.

Pedagogisk utviklingsplan

Her er satsingsområdene mer utdypet.

Rådsorganer

Her finner du informasjon om skolens rådsorganer.

Rådsorganer

FAU
Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn på skolen. Foreldrerådet ledes av et arbeidsutvalg (FAU), som har representanter fra hvert trinn. Leder og nestleder velges på foreldrerådets årsmøte i mai. Halvparten av medlemmene er på valg hvert år. På den måten sikrer en kontinuiteten i arbeidet. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at elever og foreldre er aktivt med i arbeidet for å skape et godt miljø.

Samarbeids- og skolemiljøutvalg
Samarbeidsutvalget(SU) er et kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet. Skolemiljøutvalget(SMU) er lovpålagt og har et overordnet ansvar for skolemiljøet. I utvalget skal foreldre og elever være i flertall.

Elevråd
Ved Kirkekretsen skole er alle klasser fra 2.-7. trinn representert i elevrådet. Det skal normalt være en gutt og ei jente fra hvert trinn, og hver har sitt varamedlem. Elevrådet velger også representanter til SU.

SFO

SFO

Elever i 1.-4. årstrinn kan være i skolefritidsordningen (SFO) før og etter skoletid. Elever med store sammensatte hjelpebehov har rett på en plass i SFO ut 7. klasse etter søknad.

Åpningstida for SFO er kl .07.00 - 16.30.              

Oppholdsavgifter pr. 01.01.17:
• Delt plass   kr 1.305,-
• Hel plass   kr 2.300,-
• 1 fast dag pr. uke  kr  940,-

Det er anledning til å kjøpe enkelttimer og enkeltdager, dersom det er plass i SFO. Kontakt avdelingsleder for forespørsel. Enkelttime koster kr 77,- og enkeltdag koster kr 301,-.

Oppsigelse av plassen kan foretas med frist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned etter at skolen har mottatt oppsigelsen. Ved endring fra hel til delt plass, er det én måneds frist.

Endringer og oppsigelser må meldes SKRIFTLIG til skolen.

SFO starter 1. august og har siste åpningsdag 30. juni. SFO er ellers åpen i høst- og vinterferien.
 Romjula og dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag, er SFO stengt.

SFO

SFO Mørkved skole

 Mørkved SFO er et omsorg - og fritidstilbud primært for våre elever
 fra første til fjerde trinn.
 Mørkved SFO skal inngå som en  naturlig  del av skolens virksomhet
 og bidra til helhet og samarbeid mellom hjem og skole.

 Vi har åpningstid 07.00-16.30 hver dag, også i skolens ferier.
 Unntaket er jule- og påskeuken, samt juli måned hvor det er feriestengt.

Planleggingsdager for skoleåret 2016-2017 er:

17.08 Onsdag
18.08 Torsdag
19.08 Fredag
27.01 Fredag (skolen har også fri)
26.05 Fredag (skolen har også fri)

 

I skoleåret 2016/17  har 90 barn plass i skolefritidsordningen ved Mørkved skole.

 

Årsplanen 2016-2017

Samarbeidsutvalget

Skolen har samarbeidsutvalg i hht opplæringslovens § 11-1 og skolemiljøutvalg i hht lovens § 11-1a.

Samarbeidsutvalget består av alle partene i skolesamfunnet: elever, foreldre, lærere, andre ansatte og ledelse, i tillegg til en politisk valgt representant. Samarbeidsutvalgets viktigste oppgave er å være et samarbeidsorgan for alle disse med hovedfokus på hvordan elevene kan få økt læringsutbytte, sosialt og faglig.

De samme parter er representert i skolemiljøutvalget, men her er elever/foreldre i flertall. Skolemiljøutvalget skal minst to ganger i året drøfte status og framdrift for skolemiljøarbeidet ved skolen. Et godt skolemiljø er en forutsetning for et godt læringsutbytte.

Satsingsområder

Satsingsområdene for Brøttum barne-og ungdomsskole er:

Satsingsområder

På Gaupen kan du bli kjent med skolen blant annet gjennom disse dokumentene;

Satsingsområder

1. Klasseledelse

Skolen har hatt klasseledelse som et av fokusområdene de siste årene. Klassen er fortsatt den viktigste arenaen for læring og det å lede læringsarbeidet på en god måte, kan ikke undervurderes i forhold til økt læringsutbytte for elevene. God orden og struktur i skolehverdagen er en viktig del av denne satsingen.

2. Vurdering

En vurderingspraksis der elevene vet hva som forventes av dem og der de får klare beskjeder om hva de skal gjøre for å bli bedre, skaper motivasjon og læring. Skolen har arbeidet med dette siden 2008 og utvikler en vurderingspraksis i samsvar med nye forskrifter.

3. Lese og læringsstrategier/ lesing av fagtekster

Personalet er skolert i lese- og læringsstrategier inneværende år. Elevene som kommer fra barneskolene har kunnskaper og er vant til å benytte slike strategier i innlæring av nytt stoff. Skolen jobber videre med dette på ungdomstrinnet og har fokus på lesing av fagtekster i alle fag.

Satsingsområder Fagernes skole

Skolens satsingsområder er utarbeidet i tråd med Ringsakerskolens fokus på økt læringsutbytte for hver enkelt elev. Vurdering for læring (VFL) er skolens overordnede satsingsområde.

Satsingsområder ved Åsen skole

Skolens satsingsområder er utarbeidet i tråd med Ringsakerskolens fokus på økt læringsutbytte for hver enkelt elev. Vurdering for læring (VFL) er skolens overordnede satsingsområde.

Satsningsområder

Klasseledelse
Kirkekretsen skole skal være en "vi-skole", der de voksne tar lederskap og tilpasser sin adferd ut fra den enkelte elevs behov. Elevene må ha klare rammer og vite hva som kreves.

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn
Med utgangspunkt i en forskningsbasert metode for lese-, skrive- og regneopplæring, utviklet i Australia og New Zealand, driver vi systematisk lese- og skriveopplæring. Elevene kartlegges jevnlig for at den enkelte elev skal få riktig lesebok og øvingsoppgaver ut fra eget mestringsnivå. Her har også skolebiblioteket en sentral rolle.

Veiledet lesing på mellomtrinnet
Vi samarbeider med Hempa- og Fagerlund skole om prosjektet "Veiledet lesing på mellomtrinnet", der Mari Steen-Paulsen leder lærerne gjennom en kursrekke.

Matematikk og vurdering
I samarbeid med Gerd Nilsen fra Furnes ungdomsskole deltar vi et prosjekt for å heve matematikkferdighetene hos elevene. Prosjektet tar utgangspunkt i kartleggingsverktøyet og veiledningshåndboken  "Alle Teller" av Alistair McIntosh.

Sjakkturnering 2017

I løpet av de siste to ukene har årets sjakkturnering gått av stabelen ved Stavsberg skole. Det var fjerde gang elevrådet arrangerte sjakkturnering og hvert år har antall deltagere steget. I år var det 45 påmeldte og alle trinn var representert. 

Skarpsno skole

Telefon: 
62 33 64 30
62 33 64 32 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Klokkervegen 2, 2390 Moelv

Postadresse:
Klokkervegen 2, 2390 Moelv

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud utover den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1. til 7. klasse.
Skolefritidsordningen i Ringsaker skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Den skal inngå som en naturlig del av skolens øvrige virksomhet og bidra til helhet og sammenheng i barnas hverdagsliv gjennom nært samarbeid mellom hjem, skole og lokalsamfunn.
Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø.
SFO holder til i nybygget, vi har eget kjøkken, rommene brukes også av klasser i skoletiden. Gymsalen som ligger like ved, brukes jevnlig av SFO, men mest i vinterhalvåret. Vi har også mulighet for å bruke datamaskiner, sløydsal og skolekjøkken.
Uteområdet er stort og variert, og gir mange muligheter til lek og utfoldelse. Bl.a. fotball, håndball, basket, ishockey, akebakker, lysløype, husker, sandkasse, snekring og klatrestativ.

Pr. 1. februar 2017 er det 23 barn som benytter seg av SFO-tibudet. Åpningstidene er fra 7.00 -16.30 på hverdager. SFO holder åpent i skolens ferier. Unntaket er jule - og påskeukene, samt hele juli måned som det er feriestengt.

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen er åpen før og etter skoletid. I år er det om lag 60 barn som benytter seg av tilbudet. Videre er det anledning til å kjøpe enkeltdager / enkelttimer.

SFO er stengt i juli måned og i jule- og påskeferien.

Opptaksperioden gjelder ut 4. trinn.

Opptak i løpet av skoleåret kan skje hvis det er kapasitet.

Den som er tildelt plass i SFO kan foreta oppsigelse av plassen med en frist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Økning eller reduksjon av oppholdstid avtales med SFO-leder.

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen ved skolen, mens leder av SFO har den daglige ledelsen.

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud ut over den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1. til 7. klasse. Ordningen er beregnet for de som har behov for tilsyn utenom den obligatoriske skoletiden. Pr. 1.februar 2017 er det 24 barn som benytter seg av SFO-tilbudet ved Lismarka skole.

Tilbudet skal være med å dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø.                  

Tilbudet gis før og etter skoletid. Skolefritidsordningen legger til rette for lek, omsorg, allsidige aktiviteter og sosial læring med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser.

Lismarka skolefritidsordning ble startet i Lismarka barnehage i 1994 og ble flyttet opp til 6 åringenes lokaler i 1996.

Vi har et flott nærmiljø, med skogen og lysløypa som nærmeste nabo. Ellers blir skolens uteområde flittig brukt, både fotballbanen, ballbingen, sykkelløypa, huskene, dokkestua og ikke minst den lille skogtappen.

Vårt mål er å gi barna omsorg og tilsyn slik at de føler trygghet og trivsel ved skolen og skolefritidsordningen. Når barn føler seg trygge og trives er det et godt grunnlag for læring.        

Det viktigste målet for skolefritidsordningen er at barna skal utvikle et positivt selvbilde, og få tro på seg selv som et betydningsfullt menneske. Det er ønskelig at barna skal bli selvstendige mennesker som gradvis kan ta ansvar for seg selv og sine omgivelser. Barna skal få oppleve at de “er” noe, kan noe og betyr noe i kraft av seg selv. Skolefritidsordningen skal være en del av barnas sosiale nettverk; et sted som gir trygghet og hvor det er godt å være.

Åpningstidene er fra 7.00 -16.30 på hverdager. SFO holder åpent i skolens ferier. Unntaket er jule - og påskeukene, samt hele juli måned som det er feriestengt.

 

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) ved Fagerlund skole er et omsorgs- og fritidstilbud for barn på første til fjerde, og for barn med særskilte behov opp til sjuende trinn. SFO er underlagt Ringsaker kommunes vedtekter for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen skal være et pedagogisk tilrettelagt virksomhet. SFO-tilbudet skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø.


Skolefritidsordningen ved Fagerlund skole holder til i andre etasje i bygget nærmest Byflatvegen. Der har SFO sin egen base, men bruker også deler av første, andre og tredje trinn sine rom. I tillegg disponerer SFO fellesrom som kjøkken/kantine, tekstilrom, dramasal, idrettshallen, sløydsal m.m.


Pr. august 2017 er det ca 170 barn ved SFO, som er delt i fem grupper. Gruppene går om hverandre i lek, men samles i sine grupper under måltider og enkelte aktiviteter. Åpningstiden er kl. 07.00 - 16.30 mandag til fredag. SFO holder åpent i skolens ferier. Unntaket er jule- og påskeuken, samt juli måned hvor det er feriestengt.

 

Skoleåret 16-17

Så er vi er i gang med et nytt skoleår! Det er alltid spennende med skolestart både for elever og ansatte. Foreldrene er også spente på hvordan det blir for sine på Furnes ungdomsskole.

Denne høsten har vi ønsket 93 nye elever velkommen til FUSK. Tilbakemeldinger fra både elever og ansatte forteller at alle de nye elevene – også de som har kommet til på 9. og 10.trinn – har blitt tatt godt i mot av de andre elevene og at de trives godt i oppstarten. Vi skal alle gjøre vårt ytterste for at dette fortsetter. Vi setter et godt miljø høyt. Trivsel er kanskje viktigst av alt for at hver enkelt får utnyttet evnene sine og gjør sitt beste. Dette gjelder både for elever og voksne. Nå er vi 293 elever og omtrent 50 ansatte som tilbringer store deler av dagen på denne arbeidsplassen. Derfor er det viktig at vi har felles regler, lytter til hverandre og viser respekt for hverandres meninger og forskjeller. På bakgrunn av dette har vi blant annet sammen med FAU og skolemiljøutvalget benyttet mye tid på å revidere planen mot mobbing og krenkende adferd.

«Ungdomstrinn i utvikling» er tidenes nasjonale satsning på ungdomstrinnet. På FUSK har vi jobbet godt med dette satsingsområde, og det viser seg i gode resultater for våre elever. Denne høsten vil vi arbeide videre med skriving som grunnleggende ferdighet. Det vil dere som foresatte merke på flere måter vil jeg tro. Følg med på læringsplaner.

Det å være foreldre til tenåringer mellom 13 og 16 år er både morsomt og utfordrende. Vi ønsker at vi skal stå sammen i arbeidet. Trenger dere hjelp eller støtte til noe? Ta kontakt med oss før et problem vokser seg stort! FUSK ønsker fortsatt et aktivt og sterkt FAU og oppfordrer foresatte til å engasjere seg der.

Til slutt en liten oppfordring til alle, både foresatte og elever:

Vær snille med hverandre! Og vær snill mot deg selv. Det snakkes mye i media for tiden om psykisk helse. Hvordan vi har det med oss selv i forhold til tanker og følelser påvirker alle sider av hverdagen vår og livet vårt. Om du er på jobb, skolen, på sosiale medier eller hjemme i sofaen foran TV-en er det viktig å ha det godt og trives. Trivsel er viktig for læring. Ungdommen trenger gode forbilder og foresatte som er engasjerte og støttende på de arenaene de beveger seg på. I samspill med andre påvirker vi hverandres psykiske helse, og det beste vi kan gjøre for å bygge hverandre opp og styrke hverandre er å være snille, hyggelige og inkluderende. Så enkelt, så vanskelig, og så viktig.

Godt skoleår!

Vennlig hilsen
Terje Nærlie

Rektor

Stavsberg skole

Telefon: 
62 35 00 48
62 35 00 37 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Besøksadresse:
Kårtorpvegen 40
2320 Furnes

Postadresse:
Kårtorpvegen 40
2320 Furnes

Stavsberg skoles handlingsplan mot krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Skolen skal bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.
 
Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:
 
 • At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
 • At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
 • At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Stjerner på Stavsberg

Fredag 28. april gikk "Stjerner på Stavsberg" av stabelen. Dette arrangementet har blitt en godt innarbeidet tradisjoen ved skolen. Hvert år kan elevene melde seg på med bidrag innenfor sang, dans, instrument og drama. Elevrådet er ansvarlig for planlegging og gjennomføring, og i juryen sitter to representanter fra elevrådet, en lærer, en SFO-ansatt og rektor. Hele skolen er publikum, og i tillegg synes vi er det er veldig hyggelig at så mange foreldrene møter opp. 

Tiltak når mobbing oppdages

Det er viktig for oss at vi ved Skarpsno sørger for at lover og forskrifter blir i varetatt, og enheten har satt Opplæringslovens §9a på dagsorden. Dette gjennomgås blant annet på skolens planleggingsdager og følges opp gjennom hele året i samarbeidstid. Videre informres det i rådsorganer, foreldremøter og til elevene. Skolen har planer som vi mener både forebygger, oppdadger og håndterer krenkende adferd når det oppstår. I tillegg gjennomføres elevundersøkelsen på 5., 6. og 7.trinn, og skolen har elevsamtaler gjennm året. Skolens handlingsplan når mobbing oppdages, finner du her:

Tine-stafetten

Den 24. mai deltok Stavsberg skole på Tine-stafetten som blir arrangert hvert år på Domkirkeodden. Skolen stiller med ett lag fra 4.-7.-trinn og ett skolelag. Dette er et flott arrangement hvor de som deltar får trent seg på løping og vekslingsteknikk, samtidig som de gjør sitt beste for laget. Etter endt løp mottar alle deltagere drikke og en t-skjorte. Det er stor stas for både foreldre og barn å være til stede denne kvelden. 

 

Trafikkdag

Torsdag 11. mai ble årets trafikkdag gjennomført ved skolen. Mens gradestokken så vidt hadde noen varmegrader å by på, og fotballbana var dekket av snø, sto elever og lærere ved skolen klare til å ta fatt. Uke 19 er trafikkuke for små og store ved Stavsberg skole. Trafikkopplæring har stått i fokus gjennom våren, og denne uken intensiveres den og rundes av med den årlige trafikkdagen. 

Vellykket storforeldremøte med Thomas Nordahl

Mandag 12. september 2016 var det duket for storforeldremøte på Kirkekretsen skole. Rundt 100 foreldre møtte opp for å høre Thomas Nordahl fortelle om foreldrenes betydning for elevenes skolegang.

 

Vinteraktivitetsuke på Kirkekretsen skole

I uka før vintereferien er det vinteraktivitets uke på Kirkekretsen skole. I strålende solskinn har alle elevene på skolen vært med på mange ulike aktiviteter rundt omkring på skolens uteområde og på Veldromsjordet. Blant aktivitetene kan vi nevne slalom, hopp, blink, spurt, baklengsløp og null-løp, alt med ski på beina.

Våre satsningsområder

 

Lese – og skriveopplæring:

Skolen følger kommunens «Program for systematisk lese- og skriveopplæring» på 1.- 4. trinn for å øke læringsutbyttet og tilpasse læringen til den enkelte elev. Dette innebærer blant annet systematisk stasjonsundervisning med veiledet lesing som en viktig del av dette. Skolen gjennomfører også «Ny start» for elever på 2.trinn som trenger ett ekstra tilbud for å bli bedre lesere.

Regneopplæring:

Skolen følger kommunens «Program for systematisk regneopplæring» på 1.- 4. trinn for å øke læringsutbyttet og tilpasse læringen til den enkelte elev. Dette innebærer blant annet systematisk stasjonsundervisning med den «Matematiske samtalen» som en viktig del av dette. Skolen gjennomfører også «Ny start» for elever på 2.trinn og 3.trinn som trenger et ekstra tilbud for forståelse av de grunnleggende ferdighetene i faget. Skoleåret 2016-2017 deltar matematikklærerne på 5.-7.trinn på kommunalt nettverk i regning.

Engelskopplæring:

Skoleåret 2016-2017 deltar engelsklærerne på 1. – 4.trinn på kommunalt nettverk i engelsk.

Vurdering for læring:

Skolen deltar i det kommunale prosjektet «Vurdering for læring.» Målsettingen med dette prosjektet er at skolen skal utvikle en vurderingspraksis som innebærer at elevene får tilbakemeldinger om kvaliteten på arbeidet underveis i prosessen og om hvordan de skal kunne forbedre seg. Dette vil også implementere bruken av digitale verktøy som ett redskap til vurderingsfremmende arbeid.

Psykologisk førstehjelp:

Skolene i kommunene deltar i et prosjekt som har fokus på forbyggende arbeid i forhold til elevenes psykiske helse. Dette har navnet «Psykologisk førstehjelp» og ble startet opp høsten 2016. Barna skal her lære å mestre egne følelser og tanker for å kunne se positive løsninger på utfordrende hverdagslige emner. Alle trinn på skolen deltar; men det er obligatorisk for 2.trinn og 5.trinn.

Skolebiblioteket:

Mørkved skole åpnet sitt bibliotek i oktober 2007 med en bibliotekpedagog i 50 % stilling. Siden da har skolen deltatt i et toårig nasjonalt skolebibliotekprosjekt ledet fra universitetet i Agder, med fokus på å gjøre biblioteket til et læringssenter i skolen der alle skolens elever har minst en læringsøkt i uka. Biblioteket i den nye skolen er selve «hjertet» for læring og trivsel. Her har arbeidet med, og formidlingen av skjønn- og fag­litteratur en sentral plass. Bibliotekpedagogen koordinerer dette, i tillegg til å ha et overordnet ansvar for veiledet lesing.

IKT:

Mørkved skole har i sin nye skole satset på utvidet bruk av digitale verktøy for å fremme læring for den enkelte elev. Digitale tavler, datamaskiner, Ipad og dokumentkameraer knyttes opp mot pedagogisk programvare som gir mulighet for fleksible løsninger i undervisningen. Skolen har to ansatte som i deler av sin lærerstilling tar seg av oppdateringer og opplæring av lærere og elever.

Kultur for læring:

Mørkved skole deltar i kartleggingsprosjektet «Kultur for læring» i regi av Fylkesmannen i Hedmark. Senter for praksisrettet utdanning (SePu) ved Høgskolen i Hedmark er veileder og tilrettelegger i prosjektet. Her kartlegges skolens læringsmiljø gjennom tre undersøkelser i 2016, 2018 og 2020. Skolens ledelse, lærere, elever og foresatte deltar i dette prosjektet.

 

 

 

 

Yrkesmessa på BRUSK

ble arrangert for femte år på rad torsdag 6. april. 25 ulike arbeidsplasser presenterte seg for niendeklassingene. 

Åsen skole

Telefon: 
62 36 52 05
91 91 02 24 (SFO)

Kontakt oss på e-post

Postadresse:
Kauserudvegen 1
2365 Åsmarka

Besøksadresse:
2365 Åsmarka