Brumunddal ungdomsskole (BRUSK) ligger nær bykjernen i Brumunddal og er arbeidssted for ca 400 elever og 50 ansatte. Bygningsmassen er hovedsakelig fra 1957, men er påbygd og renovert i 2007. Vi er nærmeste nabo til Ringsaker videregående skole der de fleste av våre ungdommer starter etter ungdomsskolen.

Vi som jobber på BRUSK ønsker å kjennetegnes ved at «Vi bryr øss». Vi arbeider hver dag for at alle elever skal få et best mulig utgangspunkt for å leve sine liv på en «bærekraftig» måte. For å få til det må de ha tilstrekkelige teoretiske, praktiske og sosiale ferdigheter. Dette innebærer at vi jobber systematisk med å løse skolens oppdrag ved å ta i bruk kunnskapsbaserte arbeidsmåter. De siste åra har vi hatt satningsområdene "klasseledelse", "vurdering for læring" og "lesing og skriving i alle fag". 

Brumunddal ungdomsskole skal være en framtidsretta skole. Hva trenger våre elever  som ballast ti eller tjue år fram i tid? Hvordan skape lyst og evne til å komme dit? Vi gleder oss til å jobbe med den kommende læreplanen som tydeliggjør skolens oppdrag knyttet til folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Vi bryr øss!