Hempa kommunale barnehage har tre avdelinger med 54 plasser for barn i alderen 0–6 år. Barnehagens åpningstid er 06.45-16.30  Barnehagen har 15 ansatte og ligger på Fossumfeltet i Brumunddal i nær tilknytning til skogen.

Vi har blant annet fokus på naturopplevelser, relasjonsarbeid, trygg tilknytning, engelsk, matematikk. Barnehagen har lang tradisjon på dans, drama og musikk.

Barnehagen har personale med faglig kompetanse, engasjement, humor og glede, som møter barnet med kjærlighet og konsekventhet. Samarbeid mellom foreldre og personalet er preget av gjensidighet, respekt og trygghet.

Vår visjon: Samvær i undring og glede, barn og voksne leker og lærer!