Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

Skolemiljøet har stor betydning for elevenes trivsel og læringsresultater. Vi vil gjøre vårt beste for å bidra til å vedlikeholde og videreutvikle et godt miljø for alle våre
elever.

Denne handlingsplanen skal være til hjelp for å sikre:

At hver eneste elev føler trivsel og tilhørighet på skolen
At skolen driver et systematisk og forebyggende arbeid
At skolen har gode rutiner for oppfølging av blant annet å avdekke og håndtere krenkende atferd og mobbing.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd.pdf