Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

Åpent plankontor for områderegulering Brumunddal sentrum nord

Ringsaker kommune holder åpent plankontor onsdag 10. januar 2018 kl 15-18 i Brugata 8, i kommunens lokale ved Torget i Brumunddal, mellom Matfatet og Bakeriet. Da kan alle som har spørsmål knyttet til eiendommer eller tema innenfor planområdet komme innom for å få informasjon. 

Pellerviken - Strand, utfyllende regulering for veger og infrastruktur

Det er utarbeidet forslag til utfylling av områdereguleringsplanen for Brumunddal sørvest ( nye bydeler). Ringsaker kommune forbereder utbygging av Pellerviken og Strand.  Det er utarbeidet forslag til traséer for veger/gater og plassering og utforming av kryss med tilstøtende fylkesveger og annen infrastruktur.  Frist for uttalelse er 12. januar 2018. 

 

Fv. 84 Furnesvegen – vedtatt reguleringsendring

Endringen legger til rette for utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg til sykkelveg med fortau langs fv. 84 Furnesvegen, på strekningen Nordåsvegen – Mørkvedvegen. Vedtaket kan påklages innen 12. januar 2018.