Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

Røsethagan - varsel om oppstart av reguleringsarbeid

På vegne av tiltakshaver Tom Arne Søberg varsler Sørensen Arkitektur AS oppstart av detaljreguleringsarbeid for Røsethagan, deler av gården Røset Øvre (gnr/bnr 773/1). Deler av feltet som skal reguleres er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel (felt B5). Planen tar også med seg enkelte naboeiendommer som tidligere er regulert, samt arealer avsatt til landbruk-, natur - og friluftsformål.

Driftstider i massetak - endring av bestemmelser til offentlig ettersyn

Det foreslås endrede driftstider for Lillehammer pukkverk i Lismarka, Rudshøgda pukkverk på Rudshøgda og Tømten massetak i Moelv. Endringene innebærer at sprengning kan foregå hverdager kl 0700-1600 hele året med unntak av perioden 15.juni til 31.juli. Boring foreslås tilllatt på hverdager kl 0700 - 1900 gjennom hele året. Merknadsfrist er 12. mai 2018.