Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

A.N. Onsum legat

På grunn av lav rente blir det i 2018 ingen utdeling fra A.N. Onsum legat.

Flatmark og Halvorsen minnefond

Minnefondets renteinntekter skal deles ut gjennom gaver eller andre tiltak ved å tilgodese psykisk utviklingshemmede bosatt i Ringsaker og spesielt vanskeligstilte psykisk utviklingshemmede barn og ungdom i Hedmark som også har en fysisk hemming.

Røsethagan - varsel om oppstart av reguleringsarbeid

På vegne av tiltakshaver Tom Arne Søberg varsler Sørensen Arkitektur AS oppstart av detaljreguleringsarbeid for Røsethagan, deler av gården Røset Øvre (gnr/bnr 773/1). Deler av feltet som skal reguleres er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel (felt B5). Planen tar også med seg enkelte naboeiendommer som tidligere er regulert, samt arealer avsatt til landbruk-, natur - og friluftsformål.