Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no
A A A

«Det gode liv som godt voksen» 5. oktober på Prøysenhuset

Velkommen til «Det gode liv som godt voksen» på Prøysenhuset 5.oktober 2017 i regi av ergoterapeutene i Ringsaker kommune. Temaet for dagen er forebygging og mestring av hverdagen som godt voksen: Hva skal til for å kunne bo hjemme lengst mulig, best mulig? Hvordan skal man mestre den digitale hverdagen?

4000 elever i Ringsakerskolen

388 elever begynner i 1. klasse ved Ringsakerskolene 21. august. På kommunens ungdomsskoler begynner det til sammen 421 nye elever i høst, og totalt går det nå 4000 elever i Ringsakerskolen. 

Reguleringsplan for Næroset sentrum 3 – åpent møte på Nærvang 29. august kl. 18.00

Det arbeides med forslag til reguleringsplan for området mellom Nærosvegen og Kanalparken i Næroset. Planområdet er 28 daa stort og tilrettelegger for boligbygging med mulighet for noe næringsutvikling i tilknytning til boligene. Det blir et åpent møte med presentasjon av planforslaget på Nærvang 29. august kl. 18.00 med mulighet for å komme med innspill.
 

Revegetering i Brumunda

Kommunen driver for tiden revegetering i Brumunda. Arbeidet er nøye gjennomgått med Fylkesmannen i forkant og innebærer utplanting av trær og busker, samt utlegging av vekstjord med frøbank.