Mailadresser til administrasjonen:

Skoleleder, Stein Skjeseth:  sts@ringsaker.kommune.no 

Ass.skoleleder, Anne Kari Thorstad:  tak@ringsaker.kommune.no 

SFO-leder, Hanne Kise:  hki@ringsaker.kommune.no 

Førstesekretær, Nancy Haraldsen: nha@ringsaker.kommune.no 

Mail til postmottaket: postneba@ringsaker.kommune.no 

 

 

Skolens personale per 01.08.2018___