Plandokumentene kan sees på kommunens nettsider i plandialog,  eller  på innsynsløsningen i kommunens post- og sakslister.
Innspill til planarbeidet kan gis i Plandialog via funksjonen" Gi tilbakemelding" eller sendes skriftlig til Ringsaker kommune, Boks 13, 2381 Brumunddal eller til postmottak@ringsaker.kommune.no innen 2.6.2017, med henvisning til arkivsak 17/1622.
Dersom det er spørsmål ta gjerne kontakt med planrådgiver Marit Svaland, e-post msva@ringsaker.kommune.no eller telefon 62335110.