Gaupen skole og SFO

Rektor Gerd Elin Borgen

Førstesekretær Liv S M Lie

Borgen, Siv

Brandiburova, Beata

Dale, Brit Flaten

lbridale@skole.ringsaker.kommune.no

SFO leder

Lærer 1.-4.trinn

FYSAK ansvarlig

Farlund, Sølvi

sofarlund@icloud.com

Barneveileder i skole og SFO

Floen, Mari

lmarfloe@skole.ringsaker.kommune.no

Teamleder 1.-4.trinn

Ressurspersom Minfagplan

Kontaktlærer

Haugom, Hilde Bråten

hilhaugo@online.no

Barneveileder i skole og SFO

Helseth, Anita

anihels@skole.ringsaker.kommune.no

Matematikk-ressurslærer

Mat og helse lærere

Lærer

Holum-Jakobsen, Kjersti

Jovall, Sissel A

Konningrud, Hanne

lhankonn@skole.ringsaker.kommune.no

Spesialpedagogisk ressurslærer

SOL ressurslærer

Ressurslærer; Dysleksivennlig skole

Lærer

Krokengen, Hilde A S

lhilkrok@skole.ringsaker.kommune.no

Stedfortreder for rektor

PALS leder

Kontaktlærer

Pedersen, Liv

llivpede@skole.ringsaker.kommune.no

Teamleder 5.-7.trinn

Kontaktlærer

IKT kontakt

 

Rasmussen, Iweta

te-rasmu@online.no

Morsmålslærer og lærer

Roterud, Martha

Rustand, Torbjørn F.

Simensen, Turid K.

ltursime@skole.ringsaker.kommune.no

Kontaktlærer

Tillitsvalgt

Stensberg, Knut

Zvirbliene, Edita

editaaaz@gmail.com

Morsmålslærer

Ødegårdstuen, Kari

erranhei@online.no

Barnveileder i skole og SFO

Baardseth, Hilde A. Jøndal

Lærer

Rolstad, Kine

Barneveileder