Støttekontakt skal bidra til at du får en meningsfull fritid og samvær med andre. Støttekontakttimene kan brukes til deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, og til å opprettholde eller etablere et sosialt nettverk. Tjenesten kan organiseres som et individuelt tilrettelagt tilbud. Det kan også gis gjennom aktivitetsgrupper i kommunal regi eller i samarbeid med frivillige organisasjoner. Støttekontakt gis ikke kun for å avlaste pårørende, leksehjelp eller transport. 

Støttekontakt tildeles etter søknad til ditt aktuelle omsorgsdistrikt. Søknaden behandles etter en totalvurdering av din situasjon og dine ønsker og behov. Tilbudet er gratis.