Åpningstider

Vi har åpent mandag - torsdag: 08.00 - 21.00 (20.00) og fredag: 08.00 - 16.00 (15.00).
Hver tirsdag har vi åpen kveld fra kl. 16.00 – 19.00.  Ungdom kan møte opp og være med når de ønsker det. Sammen lager og spiser vi middag, senere finner vi på en aktivitet. Vi tilbyr en arena der ungdom kan møte andre ungdommer i trygge omgivelser.

 

Ansatte

Teamet i Ungdomskontakten består av fem hele faste stillinger og en 100 % prosjektstilling tilknyttet LOS fra 2014-2017. Medarbeiderne har bred kompetanse i forhold til psykososial ungdomsproblematikk. Vi har også 6 stillinger i 9,6% som aktivitetsledere i våre Fritidsgrupper for ungdom. Ungdomskontaktens leder er Martin Kjeve.
 

Kontakt E-post Telefon
Frank Juliussen fju@ringsaker.kommune.no 95251347
Line Myrvang Johannessen lmjo@ringsaker.kommune.no 95251345
Mariann Stenvold Løvbak lvm@ringsaker.kommune.no 95251346
Marianne Ihle mie@ringsaker.kommune.no 48206519
Martin Kjeve makj@ringsaker.kommune.no 97759111
Ungdomskontakten fasttelefon ungdomskontakten@ringsaker.kommune.no 62335490

 

Aktiviteter

Råd, veiledning og oppfølging til den enkelte

Tett individuell oppfølging i Ungdomskontakten innebærer ofte ukentlige møter. Gjennom samtaler med ungdom kartlegger vi hva ungdommen trenger hjelp til og vurderer sammen med dem hva vi kan bistå med. Det kan for eksempel være psykiske vansker,belastninger i hjemmet, jevnaldringsproblematikk , skolefravær /trives ikke på skolen, fritid og rus.

Familieveiledning

Vi kan bistå med veiledning i forhold til ungdomsfamilier. Vi ønsker å medvirke til at ungdom og foreldre skal få det bedre sammen. 


LOS (oppfølging ved skolefravær).

Prosjekt fra 2014-2017 som skal gi hjelp til ungdom og foreldre i forhold til skolefraværsproblematikk. Mål om å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring. Metoden er nå videreført og implementert i  Ungdomskontaktens daglige drift.

Tidlig intervensjon unge og rus (TIUR).

Ungdomskontakten har kompetanse og metodikk i forhold til forebygging og behandling av cannabisproblematikk blant ungdom. Vi kan gjennomføre kartleggingssamtaler, bevisstgjøringssamtaler og hasjavvenningsprogram.

Gruppetilbud

Ungdomskontakten har ofte tilbud om forskjellige typer grupper. Vi har god erfaring med jentegrupper, aktivitetsgrupper og foreldregrupper. Vi sender ut informasjon til våre samarbeidspartnere om vårt tilbud i forkant av oppstart.
Fritidsgrupper for ungdomsskoleelever. Vi har tre fritidsgrupper for ungdomsskoleelever med plass til 8 ungdommer på hver gruppe. Hver gruppe ledes av to aktivitetsledere. Gruppene møtes fire av fem mandagskvelder gjennom skoleåret, unntatt i skoleferiene. Ungdommene som er med i gruppa, blir hentet hjemme på døra av en av aktivitetslederne og kjørt hjem når gruppekvelden er slutt. Det legges opp til et variert spekter av aktiviteter som skal gi den enkelte ungdom utfordringer, nye opplevelser, følelse av mestring og sosialt samvær med andre jevnaldrende og aktivitetslederne. Ungdommene kan delta i gruppene hele ungdomsskoletida. Det er Ungdomskontakten som tildeler plass i fritidsgruppa basert på søknad. Se søknadsskjema under «skjema» på siden.


Åpen kveld tirsdager fra 16.00-19.00

Ungdom kan møte opp og være med når de ønsker det. Sammen lager og spiser vi middag og finner på en aktivitet. Vi tilbyr en arena der ungdom kan møte andre ungdommer i trygge omgivelser.
Aktiviteter i ferier. I skolens høst-, vinter- og sommerferie har vi tilbud til ungdom om å delta på aktiviteter som de kan melde seg på. Vi legger opp til et variert spekter av aktiviteter som skal gi den enkelte ungdom utfordringer, nye opplevelser, følelse av mestring og sosialt samvær med andre jevnaldrende. Aktivitetene gir også de ansatte mulighet til å bli kjent med ungdom på nye måter.