Ledelsen og noen funksjoner ved skolen

Kari S. Ødegård
Skoleleder
Tlf. 94 80 61 99

Lars-Ole Godager Tveter
Ass. skoleleder
Tlf. 92 22 57 65

Sonja Lunde-Nybruket
Fagleder
Tlf. 47 69 24 12

Elin Thorsen
Administrasjonskonsulent
Tlf. 94 84 10 18

Sentralbord
Tlf. 47 69 24 10

Hilde Olsrud
Sosiallærer/elevrådskontakt
Tlf. 47 69 24 11

Inger Lise Skogsrud
SFO-leder
Tlf. 47 69 24 38

Tone M. Kornerud
IKT-ansvarlig
Tlf. 94 84 38 58

Kari Pedersen
Verneombud
Tlf. 47 69 24 10

Marianne Brunvoll
Prosjektleder iPad
Tlf. 47 69 24 36

Bente B. Hugo
Flerkulturelt arbeid/koordinator
Tlf. 47 69 24 31

 

 

Kontaktlærere 2019/2020

1. trinn (tlf. 47 69 24 30)

Wenche B. Grønvold (teamleder)
Camilla J. Haugom
Monica G. Ingvaldsen
Marianne Kvalheim
Andreas L. Johansen
Siv Tove Nilssen
 

2. trinn (tlf. 47 69 24 31)

Nina Dellerud (teamleder)
Heidi Engen
Marthe Jevanord
Karen Houmb
Bente Nysæter
Merethe Elvsveen


3. trinn (tlf. 47 69 24 32)

Anita Nyhus (teamleder)
Kari Grønvold
Reidar Møistad
Stina Skutlaberg
Birgitte B. Fredriksen
Anne Baardseth


4. trinn (tlf. 47 69 24 33)

Hanne F. Stener (teamleder)
Karl Håkon Bjerknes
Tone Skarpnord
Fredrik Raknes
Astrid B. Simonsen
Marianne Brunvoll


5. trinn (tlf. 47 69 24 34)

Per Olav Holmen (teamleder)
Ingrid Flaterudhagen
Kristine Ødegård
Trygve Hillestad
Tove Merethe Mangset
Mari Kværnum


6. trinn (tlf. 47 69 24 35)

Gunn Marit B. Bratberg (teamleder)
Rut-Eirin Amble
Tor Erik Kleven
Grethe R. Aarskog
Marianne S. Torp
Kent Inge Søby


7. trinn (tlf. 47 69 24 36)

Randi Sørensen (teamleder)
Renate Enoksen
Truls Finstad
Gry Moen Holm
Anders Dølgaard
Aina S. Bakkehaug