Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Dette er Ringsaker kommunes offentlige nettsted. For å komme til vår markedsportal, besøk www.ringsaker.no

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordning (SFO) ved Fagerlund skole er et omsorgs- og fritidstilbud for barn på første til fjerde, og for barn med særskilte behov opp til sjuende trinn. SFO er underlagt Ringsaker kommunes vedtekter for skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen skal være et pedagogisk tilrettelagt virksomhet. SFO-tilbudet skal dekke barnas behov for tilsyn, omsorg, vennskap, fellesskap, lek og aktiviteter i samspill med jevnaldrende og voksne i barnas nærmiljø.


Skolefritidsordningen ved Fagerlund skole holder til i andre etasje i bygget nærmest Byflatvegen. Der har SFO sin egen base, men bruker også deler av første, andre og tredje trinn sine rom. I tillegg disponerer SFO fellesrom som kjøkken/kantine, tekstilrom, dramasal, idrettshallen, sløydsal m.m.


Pr. august 2020 er det ca 160 barn ved SFO, som er delt i fem grupper. Gruppene går om hverandre i lek, men samles i sine grupper under måltider og enkelte aktiviteter. Åpningstiden er kl. 07.00 - 16.30 mandag til fredag. SFO holder åpent i skolens ferier. Unntaket er jule- og påskeuken, samt juli måned hvor det er feriestengt.

For å søke plass på SFO logger man seg inn på https://ringsaker.no.ist.com