Ledelsen og noen funksjoner ved skolen

Kari S. Ødegård
Skoleleder
Tlf. 94 80 61 99

Lars-Ole Godager Tveter
Ass. skoleleder
Tlf. 92 22 57 65

Sonja Lunde-Nybruket
Fagleder
Tlf. 47 69 24 12

Elin Thorsen
Administrasjonskonsulent
Tlf. 94 84 10 18

Sentralbord
Tlf. 47 69 24 10

Hilde Olsrud
Sosiallærer/elevrådskontakt
Tlf. 47 69 24 11

Inger Lise Skogsrud
SFO-leder
Tlf. 47 69 24 38

Tone M. Kornerud
IKT-ansvarlig
Tlf. 94 84 38 58

Kari Pedersen
Verneombud
Tlf. 47 69 24 10

Marianne Brunvoll
Prosjektleder iPad
Tlf. 47 69 24 36

Bente B. Hugo
Flerkulturelt arbeid/koordinator
Tlf. 47 69 24 31

 

 

Kontaktlærere 2020/2021

1. trinn (tlf. 47 69 24 30)

Tone Skarpnord (teamleder)
Anne Baardseth
Camilla J. Haugom
Karl Håkon Bjerknes
Anita Nyhus
Reidar Møistad
 

2. trinn (tlf. 47 69 24 31)

Wenche B. Grønvold (teamleder)
Monica G. Ingvaldsen
Marianne Kvalheim
Kari Grønvold
Andreas L. Johansen
Siv Tove Nilsen


3. trinn (tlf. 47 69 24 32)

Heidi Engen (teamleder)
Nina Dellerud
Merethe Elvsveen
Marthe Jevanord
Bente Nysæter/Lise Byenstuen
Ola S. Rusten


4. trinn (tlf. 47 69 24 33)

Gry M. Holm (teamleder)
Anders Dølgård
Stine Volden
Renate Enoksen
Truls Finstad
Stina Skutlaberg


5. trinn (tlf. 47 69 24 34)

Hanne F. Stener (teamleder)
Randi Sørensen
Fredrik Raknes
Astrid B. Simonsen
Marianne Brunvoll
Valentyna Amin


6. trinn (tlf. 47 69 24 35)

Per Olav Holmen (teamleder)
Ingrid Flaterudhagen
Tove Merethe Magnset
Kristine Ødegård
Mari Kværnum
Trygve Hillestad


7. trinn (tlf. 47 69 24 36)

Gunn Marit B. Bratberg (teamleder)
Rut-Eirin Amble
Tor Erik Kleven
Grethe R. Aarskog
Marianne S. Torp
Kent Inge Søby