Rektor Gerd Elin Borgen

Førstesekretær Liv S M Lie

Baardseth, Hilde A. Jøndal

lhilbaar@skole.ringsaker.kommune.no

Lærer

Borgen, Siv

Dale, Brit Flaten

Farlund, Sølvi

sofarlund@icloud.com

Barneveileder i skole og SFO

Floen, Mari

lmarfloe@skole.ringsaker.kommune.no

Teamleder 1.-4.trinn

Kontaktlærer

Haugom, Hilde Bråten

hilhaugo@online.no

Barneveileder i skole og SFO

Gulliksen, Anne-Liv

anne-liv@hotmail.com

Barneveileder i skole og SFO

 

Holum-Jakobsen, Kjersti

Jovall, Sissel A

Konningrud, Hanne

lhankonn@skole.ringsaker.kommune.no

Spesialpedagogisk ressurslærer

SOL ressurslærer

Ressurslærer; Dysleksivennlig skole

Lærer

Krokengen, Hilde A S

lhilkrok@skole.ringsaker.kommune.no

Stedfortreder for rektor

Teamleder 5.-7.trinn

PALS leder

Kontaktlærer

Nordby, Lene

llennord@skole.ringsaker.kommune.no

SFO-leder

Olsen, Malin J.

lmalolse@skole.ringsaker.kommune.no

Lærer

Pedersen, Liv

Rasmussen, Iweta

liwerasm@skole.ringsaker.kommune.no

Morsmålslærer og lærer

Roterud, Martha

Rolstad, Kine

lkinrols@skole.ringsaker.kommune.no

Lærer

Rustand, Torbjørn F.

ltorrust@skole.ringsaker.kommune.no

Kontaktlærer

 

Simensen, Turid K.

ltursime@skole.ringsaker.kommune.no

Kontaktlærer

Tillitsvalgt

Zvirbliene, Edita

ledizvir@skole.ringsaker.kommune.no

Morsmålslærer

Ødegårdstuen, Kari

erranhei@online.no

Barnveileder i skole og SFO